Telcom Intro

Prijava za newsletter

Prijava za korisnike

Pionir Hemofarm Stada
Moji Brendovi
D Express Imlek
Srbijagas


Sva izdanja Privrednog Imenika Srbije

Privredni Imenik Srbije je multimedijalni B2B projekat čiji je osnovni cilj prezentacija poslovnih informacija o privrednim subjektima iz Republike Srbije i pružanje usluga direktnog marketinga što većem broju korisnika. U zaokruženoj ponudi, pored tiražnog štampanog i veoma traženog elektronskog izdanja-programa, najveći značaj i veliki broj poseta ima internet prezentacija Privrednog Imenika Srbije.Internet izdanje - Online Privredni Imenik Srbije

Od 2001. godine radi internet sajt Privrednog Imenika Srbije sa bazom podataka, pretraživačem i Klasifikacijom delatnosti i od tada internet izdanje Privrednog Imenika Srbije preuzima sve važniju ulogu u našem B2B projektu. Dinamičnost interneta kao medija omogućava ostvarivanje poslovnih komunikacija i protok informacija do nedavno nezemislivim brzinama. Informacije o privrednim subjektima tako postaju trenutno dostupne najširem krugu zainteresovanih, u koje se bez obzira na izrazito naglašen B2B koncept uključuje i sve veći broj privatnih lica-potencijalnih kupaca i korisnika roba i usluga...
Više o online izdanju Privrednog Imenika Srbije >>>


Elektronsko izdanje - Program/CD Privrednog Imenika Srbije

Od 1999. godine u ponudi je i elektronsko izdanje Privrednog Imenika Srbije-Program/CD u obliku modularnog programskog paketa Telcom Poslovne Aplikacije. Ovaj program sa bazom podataka Privrednog Imenika Srbije, u kojoj se nalaze osnovne informacije za oko 46.000 privrednih subjekata iz Republike Srbije sa preko 17.000 e-mail adresa i više od 22.000 adresa internet sajtova, nudi mnoge prednosti u odnosu na štampano i internet izdanje Privrednog Imenika Srbije. To se naročito odnosi na ogromne mogućnosti za pretraživanja, čuvanja i izvoz rezultata pretraga, koji dalje mogu poslužiti za pravljenje sopstvenih baza podataka, tabela i mejling lista.
Više o elektronskom izdanju Program/CD >>>


Štampano izdanje - Katalog Privrednog Imenika Srbije

Štampano izdanje Privrednog Imenika Srbije (Knjiga) izlazi neprekidno od 1991. godine i jedno je od prvih poslovnih izdanja tog tipa u Srbiji posle raspada SFRJ. U toku svog dugogodišnjeg neprekidnog izlaženja postignut je tiraž od više desetina hiljada primeraka. Za to vreme stalno se radilo na poboljšanju tehničkih karakteristika izdanja i usavršavanju prezentacije sadržaja, naročito u pogledu Klasifikacije delatnosti koja je primenjena u drugom delu knjige Vodiču kroz delatnosti.
Od 2014. godine priprema se specijalno godišnje dvojezično izdanje Privrednog Imenika Srbije-Katalog, u kojem je pažnja usmerena na uspešne i značajne firme iz Republike Srbije, prema izboru redakcije Privrednog Imenika Srbije.
Više o Katalogu Privrednog Imenika Srbije >>>

Miteco-Kneževac doo Siemens Srbija
New Balkan Trans Bambi
CUBI Vila Prezident **** Sremski Karlovci
Rotor Poliklinika Nada Diva
DRVOPROMET-KULA Visaris doo

Katalog 2016.

Privredni Imenik Srbije - Katalog 2016. je specijalno godišnje B2B izdanje na srpskom i engleskom jeziku, sa adresarom 500 uspešnih i značajnih firmi iz Srbije >>>

Besplatno preuzmite Program

Program Privrednog Imenika Srbije (elektronsko izdanje) možete BESPLATNO preuzeti. Program je idealna alatka za korisnike koji žele da odabrane informacije eksportuju u sopstvene baze podataka, mejling liste itd. >>> 

Prijavite promene podataka

Sve promene i nove informacije dostavite preko obrasca za ažuriranje i biće besplatno objavljene u najkraćem roku >>>

Pretplata i poručivanje

Poručivanjem u pretplati po nižoj i fiksnoj pretplatnoj ceni, ne samo što rezervišete svoje primerke Privrednog Imenika Srbije (Katalog i Program/CD), već imate i mogućnost besplatnog upisa podataka i oglašavanja u svim našim izdanjima, uključujući i internet prezentaciju >>>

Oglašavanje

Plaćeni oglas u bilo kom izdanju Privrednog Imenika Srbije osigurava Vam pojavljivanje u sva tri njegova medija: Internet, štampanom i elektronskom izdanju u trajanju od najmanje godinu dana, kao i značajne popuste kod nabavke naših izdanja, kod korišćenja internet baze podataka itd. >>>

VSD Camping Rent
Frizerski salon Studio 36 Cut & Color
Autobuski prevoz
ADRIAHOST
Eurodom doo Beograd Premier Prezident Hotel Petite Geneve Petrovic Mag-medica Novi Sad Proverbum Panšped Novi Sad Vojvodinaput-Ba?kaput ad Novi Sad Univerzitet Dzon Nezbit Argus inženjering URBANA OPREMA DOO Keramika Kanjiza Ehom Auto Yugorosgaz Knjaz Milos ad Italijanski institut za kulturu