DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

DIREKTORAT CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

 
11000 BEOGRAD
SKADARSKA 23


(011) 2927-000
TELEFON
(011) 2927-173
TELEFON
(011) 3117-579
TELEFAKS
(011) 2927-056
ODNOSI S JAVNOŠĆU
063 383-107
MOBILNI TELEFON
(011) 2927-170
TELEFAKS


PIB:
103191841
Matični broj:
17521128
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: