KAMENDIN

 
21214 SIRIG
KAMENDIN BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO POLJOPRIVREDNO DOBRO

(021) 849-012
TELEFON
(021) 849-016
TELEFON
(021) 849-385
TELEFAKS


PIB:
101873489
Matični broj:
08055181
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: