MORAVICA

 
17523 PREŠEVO
ĆEMALJA ŠEHUA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO STAMBENU DELATNOST

(017) 660-118
TELEFON
(017) 668-343
TELEFON


PIB:
100519862
Matični broj:
06389309
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: