VAJDA

 
11000 BEOGRAD
BUDIMSKA 23

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET STOKE I MESA

(011) 3242-181
TELEFON
(011) 3247-222
TELEFON
(011) 3233-106
TELEFON
(011) 3242-163
TELEFAKS


PIB:
Matični broj:
07024223
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: