YUGOROSGAZ

YUGOROSGAZ

 
18000 NIŠ
ZETSKA 6

PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GASOVODNIH SISTEMA, TRANSPORT I PROMET PRIRODNOG GASA AD BEOGRAD, POSLOVNICA NIŠ

(018) 4285-940
TELEFON/TELEFAKS
069 1818-018
MOBILNI TELEFON
0800 444-666
BESPLATNA INFO LINIJA


PIB:
100044239
Matični broj:
17155903
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: