YUGOROSGAZ

YUGOROSGAZ

 
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
29. NOVEMBRA 21

PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GASOVODNIH SISTEMA, TRANSPORT I PROMET PRIRODNOG GASA AD BEOGRAD, POSLOVNICA ALEKSANDROVAC

(037) 3556-005
TELEFON/TELEFAKS
0800 444-666
BESPLATNA INFO LINIJA


PIB:
100044239
Matični broj:
17155903
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: