60 godina Instituta za primenu nuklearne energije INEP
12.10.2019.

 

Institut za primenu nuklearne energije - INEP ove godine obeležava 60 godina svog postojanja. Karakterišu ga dva osnovna istraživačka pravca, koji objedinjavaju brigu o zdravlju ljudi i brigu o životnoj sredini. 

Istraživačke teme nacionalnih i međunarodnih projekata u koje su uključeni istraživači INEP-a se odnose na izučavanje štitaste žlezde, endogenih lektina i glikoproteina, autoimunskih bolesti i parazitskih infekcija, nanomaterijala kao nosača imunostimulišućih molekula i tumorskih antigena, metabolizma, biologije reprodukcije, distribucije radionuklida u životnoj sredini, reakcije biljaka na stres teškim metalima, uslove gajenja travnih bioenergetskih useva.

INEP danas ima paletu od 97 proizvoda, od kojih je većina namenjena humanoj dijagnostici. U okviru Instituta radi Nacionalna referentna laboratorija za trihinelozu.

INEP-ovi stučnjaci su uključeni u procenu agroekološkog zagađenja i pronalaženje rešenja za rekultivaciju oštećenih zemljišta, kao i redovni radiološki monitoring posle nesreće u Černobilu.

U Institutu je uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom prema ISO standardima, njegovi proizvodi se mogu označiti CE znakom, a laboratorija je akreditovana, čime je kvalitet sveukupnog rada podignut na visok nivo.

Institut sarađuje sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama u Srbiji i inostranstvu, sa kliničkim centrima, medicinskim laboratorijama, termoelektranama i rudnicima u Srbiji i okruženju. Kao član Univerziteta u Beogradu, INEP je uključen u izvodjenje nastave studenata fakulteta prirodnih nauka, a organizuje i akreditovane kurseve kontinuirane medicinske edukacije.

Ponosni na dosadašnje rezultate u INEP-u veruju da društvo može i u buduće očekivati od njih uključenje u rešavanje vitalnih i strateških problema naučnog i tehnološkog razvoja, kao i doprinos afirmaciji Srbije u međunarodnom istraživačkom prostoru.

Srdačan pozdrav iz INEP-a

Više informacija potražite na sajtu Instituta za primenu nuklearne energije INEP >>>

Institut za primenu nuklearne energije INEP

Banatska 31-B, 11080 Zemun-Beograd

Telefon: 011/2619-252, 2617-255

Telefaks: 011/2618-724

e-mail: mail@inep.co.rs

e-mail: ineplaboratorija@inep.ac.rs

www.inep.co.rs

Kontakt informacije instituta INEP na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>