AQUA INTERMA INŽENJERING – TRETMAN VODE
11.07.2019.

 

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING iz Beograda, osnovana je pre 27 godina i u svom dugogodišnjem postojanju neprekidno se bavi poslovima vezanim za tretman pitke i otpadne vode. Delatnost kompanije obuhvata proizvodnju, montažu, puštanje u rad i održavanje tehnološko-mašinske i elektro opreme kao i izradu relevantne projektne dokumentacije, odnosno učešće u ekspertizama i nadzorima ali i realizaciji priznatih inovacionih tehnologija i patenata u oblasti tretmana voda.

AQUA INTERMA INŽENJERING je dugi niz godina prisutna, ne samo u najvećem broju domaćih gradskih i industrijskih vodovoda, već i u okruženju, u BIH, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, kao i u Rumuniji, Turskoj, Indiji itd.

Delatnost kompanije AQUA INTERMA INŽENJERING obuhvata:

- Proizvodnju, nabavku, montažu i puštanje u rad tehnološke, mašinsko-tehnološke i elektro-opreme u sastavu postrojenja za prečišćavanje vode za piće i upotrebljene vode i to: oprema za pripremu i doziranje hemijskih rastvora (koagulanata, flokulanata, oksidanata, sredstava za korekciju pH vrednosti i sl., kao i opremu za dezinfekciju vode i neutralizaciju hlora), uređaje za merenje fizičkih i fizičko-hemijskih parametara fluida (protok, nivo, temperatura, pH i sl. ), elektrooprema za energetsko napajanje procesne opreme, signalizaciju, automatizaciju, upravljanje sa softversko-hardverskom podrškom.

- Projektovanje postrojenja za pripremu vode za piće, postrojenja za tretman gradskih otpadnih voda kao i otpadnih voda izvesnih industrijskih pogona (klanice, cementare i sl.), što obuhvata tehnološke projekte sa definisanjem kompletne procesne i elektro-opreme.

- Rekonstrukciju postojećih postrojenja za tretman vode u cilju poboljšanja tehnoloških procesa, odnosno dostizanja zahtevanog kvaliteta prečiščene vode.

- Koncipiranje specifičnih tehnoloških postupaka u pripremama vode za piće sa proizvodnjom, instaliranjem pilot-postrojenja, testiranjem i dokazivanjem parametara u radu pilot-uređaja (sirove vode sa veoma visokim sadržajem amonijaka, boje, velikom oksidabilnošću, gvožđem, manganom i slično).

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING u svojoj ponudi ima sledeće uređaje i opremu za tretman vode:

- UREĐAJI ZA GASNO HLORISANJE VODE

- DOZIRNI SISTEMI

- AUTOMATSKA KONTROLA HLORISANJA I MERNI UREĐAJI

- NEUTRALIZACIJA HLORA IZ VAZDUHA

- MERAČI PROTOKA

- PODEŠAVANJE PARAMETARA VODE

- EKO AQUA CLEANER

- UV STERILIZATORI

- PROIZVODNJA NATRIJUM HIPOHLORITA IZ SOLI

- OZON GENERATORI

- PRIMENA ULTRAZVUKA ZA KONTROLU ALGI I BIOFILMA

- SCADA SISTEMI - DALJINSKI NADZOR I PRENOS PODATAKA

- TRETMAN OTPADNIH VODA

- FILTRACIJA

- GEORG FISCHER CEVNI SISTEMI

- PVC MATERIJALI, PLOČE, ŠIPKE, TRAKASTE ZAVESE

- REZERVOARI I OPREMA

Osim delatnosti u oblasti proizvodnje AQUA INTERMA INŽENJERING raspolaže i jakom servisno-monterskom službom, sa obučenim i stručnim personalom, spremnim za brze intervencije na poziv klijenata. Ova služba je osposobljena za rešavanje svih problema koji mogu nastati u eksploataciji uređaja i opreme.

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING radi u skladu sa svetski priznatim standardima i za to ima sve odgovarajuće dozvole i sertifikate. Svi proizvodi prolaze strogu kontrolu kvaliteta i imaju višegodišnju garanciju.

Značajan udeo aktivnosti kompanije AQUA INTERMA INŽENJERING posvećen je inovacijama u oblasti tretmana vode, u saradnji sa Institutom IHTM, posebno najnovijim metodama koje danas u svetu predstavljaju ekološki hit u dezinfekciji vode i očuvanju odličnih organoleptičkih i bakterioloških osobina pitke vode. Ovo poslednje podrazumeva postupke, opremu i tretman u kome su zastupljeni samo fizički procesi, bez upotrebe hlora i drugih oksidacionih sredstava, što je interesantno za one sisteme gde se voda za piće duže vreme zadržava ili odstoji (kao što su cisterne za vodu za individualno vodosnabdevanje, rezervoari, lokalni vodovodi ekskluzivnijeg karaktera, hotelski kompleksi, bazeni za kupanje i slično).

Više informacija o svemu potražite na sajtu kompanije AQUA INTERMA INŽENJERING >>>

Kontakt informacije za kompaniju AQUA INTERMA INŽENJERING na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>