CWG BALKAN – KOMPLETNA SISTEMSKA REŠENJA ZA TRETMAN VODE
16.08.2021.

 

Osnovna delatnost firme CWG Balkan doo Beograd je proizvodnja i prodaja visokokvalitetnih uređaja, opreme i materijala koji se koriste u tretmanu voda. Od osnivanja 2005. godine do danas kompanija je kvalitetom proizvoda i usluga izgradila ugled i poverenje među korisnicima i dobavljačima u raznim sektorima: Medicina, industrija i energetika, prehrabrena industrija, vodosnabdevanje, hoteli, wellness i spa centri, domaćinstva...

Iz oblasti u kojoj radi CWG Balkan nudi široki asortiman proizvoda za:

Prečišćavanje vode

Prečišćavanje vode je proces uklanjanja štetnih hemijskih i bioloških materija kao i čvrstih supstanci i gasova, a u cilju dobijanja vode za specifičnu namenu. Prečišćavanje vode se uglavnom sprovodi radi konzumiranja od strane ljudi (pijaća voda), međutim proces prečišćvanja vode se vrši i u mnoge druge namene kao što su proizvodnja lekova i medikamenta, prerada industrijske vode i dr.

CWG BALKAN doo predstavlja vodeću firmu za pričašćavanje vode. Pored dobijanja pijaće vode, proces prečišćavanja vode se vrši i u najrazličitije industrijske namene. 

Prečišćavanje vode pomoću reverzne osmoze ili demineralizatora se koristi u cilju dobijanja demineralizovane vode, tzv demi vode. Demineralizovana voda se koristi u mnogobrojne namene, jer su iz nje uklonjeni svi joni (katjoni i anjoni), pa služi kao: napojna vode za kotao, za ovlaživanje vazduha, dopunu rashladnih sistema, dopunu sterilizatora, u procesu galvanizacije i drugim industrijskim procesima.

Prečišćavanje vode pomoću omekšivača vode se vrši radi uklanjanja jona kalcijuma i magnezijuma, i nastaje omekšana voda. Omekšana voda ne stvara naslage kamenca na opremi, kao što su: grejači u bojlerima i mašinama za veš, razne druge grejne površine koje dolaze u kontakt sa vodom. Može se reći da je omekšavanje vode najzastupljeniji vid prečićavanja vode u industriji. Omekšana voda ima primenu u svim oblastima industrije, koristi se kao: dopunska voda za kotao, dopunska voda za rashladni sistem, u mašinama za pranje i bojenje tkanina, za ovlaživanje vazduha, itd.

Prečišćavanje vode koje se vrši pomoću mehaničkih filtera različite finoće dovodi do uklanjanja suspendovanih čestica, odnosno vrši se bistrenje vode. Za prečišćavanje vode se koriste i peščani filteri, kao i deferizatori kojima se iz vode uklanjaju rastvoreno gvožđe i mangan, dok se pomoću skavendžera iz vode uklanjaju rastvorene organske materije.

CWG BALKAN sa ponosom može da ponudi Fermaway tehnologiju za prečićavanje vode prirodnim putem bez upotrebe hemikalija u cilju dobijanja zdrave pitke vode. Pomoću patentiranog aeratora u vodu se intezivno ubacuje kiseonik koji omogućava prečišćavanje vode i dobijanje zdrave vode za piće.

Više o prečišćavanju vode >>>

Omekšavanje vode

Voda stalno kruži u prirodi. Jedan deo površinskih voda ispari, pa se u vidu padavina vraća. Zbog prirodnog sadržaja ugljen dioksida u atmosferi padavine postaju slabo kisele, a samim tim i odlični rastvarači. Ovakve padavine rastvaraju materije organskog i neorganskog porekla i u dubljim slojevima zemlje. Prilikom zagrevanja i prolaska vode kroz cevovod minerali prisutni u vodi (soli kalcijuma i magnezijuma) izazivaju taloženje kamenca na zidovima cevi, a time i smanjenje poprečnog preseka, zakrčenje cevovoda, i smanjenje prenosa toplote. Ova pojava je posebno štetna kod kotlova, bojlera, mašina za pranje, ovlaživača, aparata za kafu, itd. Taloženje kamenca se najefikasnije može sprečiti upotrebom omekšivača vode koji rade po principu jonoizmenjivača. U ovim uređajima voda prolazi kroz sloj jonoizmenjivačke smole i pri tome se za smolu vezuju joni Ca i Mg, a njihovo mesto zauzimaju joni Na koji ne utiču na tvrdoću vode. Posle određene količine proizvedene omekšane vode jonska masa se zasiti i potrebna joj je regeneracija. Da bi se regenerisala, masa mora da povrati svoje jone natrijuma tako što se natapa slanim rastvorom tabletirane soli koja je bogata natrijumom ili kalijumom.

U zavisnosti od potrebne količine omekšane vode možemo ponuditi omekšivače vode raznih vrsta:

  • Kabinetni omekšivač vode
  • Simplex omekšivač vode
  • Duplex omekšivač vode
  • Ambersoft omekšivač vode

Više o omekšivačima vode >>>

Hemikalije i filtracioni materijal

Počevši od napojne vode, preko procesne vode i ponovne upotrebe otpadne vode, CWG BALKAN u saradnji sa General Electric Water and Process Technologies - današnji SUEZ, jednom od najvećih svetskih kompanija u oblasti hemijskog tretmana vode, Vam može pružiti proizvode za hemijski tretman vode, kao i podršku u njihovoj primeni i kontroli rada sistema.

Servis i delovi uređaja

Poslovna politika “One stop-one place” omogućuje klijentima i korisnicima usluga i proizvoda kompanije CWG BALKAN kompletnu podršku, koja uključuje 24/7 uslugu održavanja i servisiranja opreme i uređaja kao i njihovu instalaciju i isporuku na adresu klijenta.

Zahvaljujući dobro opremljenom skladištu u Beogradu CWG BALKAN je u mogućnosti da obezbedi rezervne delove i filtracione ispune raznih vrsta u veoma kratkom roku.

Više o tome >>>

Sve informacije o proizvodima i uslugama koje pruža potražite na sajtu kompanije CWG BALKAN doo Beograd >>>

CWG Balkan doo

Vojvode Stepe 482b, 11000 Beograd, Srbija

Tel: + 381 11 30 97 917

Fax: +381 11 39 46 187

E-mail: office@cwg.rs

Web: www.cwg.rs

Kontakt informacije kompanije CWG BALKAN na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>