FIM KANJIŽA – Gradite više, gradite bolje!
07.12.2017.

 

FIM Kanjiža-FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA iz Kanjiže, osnovana je 1979. godine i predstavlja prvu fabriku ovakve vrste izgrađenu na bazi domaćeg znanja, domaće opreme i tehnologije. Za proizvodnju izolacionih meterijala koristi visokokvalitetni bitumen iz poznatih rafinerija regije koji omogućava izradu hidroizolacionih traka i masa najvišeg kvaliteta. Osnovni proizvodni program FIM Kanjiža se sastoji od proizvodnje hidroizolacionih materijala na bazi bitumena: hidroizolacionih traka i hidroizolacionih masa.

Sa proizvodnjom od preko 6 miliona metara hidroizolacionih traka i 4 miliona kg hidroizolacionih masa godišnje, FIM Kanjiža je za relativno kratko vreme postala najpoznatiji proizvođač u regionu. Osvajanje inostranih tržišta je uvek bio cilj, postavljen od strane poslovodnih struktura već na samom startu. FIM je već u fazi probnog rada uspeo da plasira robu u Italiju, Austriju, Nemačku, Irak i Belgiju, a 2006. godine je proširen ovaj krug sa novim klijentima u Australiji, Mađarskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj itd.

Razvoj proizvoda i tehničko-tehnološke inovacije na kojima se zasniva današnja proizvodnja više od 100 proizvoda jesu rezultat razvojnog rada stručnjaka fabrike. FIM Kanjiža raspolaže modernom laboratorijom i dugi niz godina ostvaruje uspešnu saradnju sa naučnim ustanovama i drugim proizvođačima hidroizolacionih materijala. Maksimalno koristeći sve resurse i mogućnosti, izvršena je rekonstrukcija i modernizacija tehnoloških linija i stalno se radi na usavršavanju u cilju da proizvodnja bude na evropskom nivou. U proteklom periodu pored hidroizolacionih traka i masa osvojena je proizvodnja i putnog bitumena FIM-PmB.

Postojeći proizvodni program dopunjen je sa novom grupom proizvoda za termoizolaciju, a 2004. godine izvršena su značajna ulaganja u opremu i pokrenuta je proizvodnja termoizolacionog materijala-EPS ploča po vrhunskoj tehnologiji. Kapacitet proizvodnje iznosi 150.000 m godišnje, pri gustini stiropora od 15-30 kg/m.

Ovi podaci jasno ukazuju na opredeljenje FIM Kanjiža da se stalnim ulaganjem u razvoj i osavremenjavanje proizvodnje ostvaruje visok kvalitet i asortiman proizvoda. Po toj orijentaciji FIM Kanjiža je jedinstvena kompanija u svojoj proizvodnoj grani, o čemu svedoče brojni objekti izvedeni sa FIM izolacionim materijalima.

FIM Kanjiža primenjuje efektivan sistem menadžmenta kvalitetom i sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji zadovoljava zahteve standarda ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004, sertifikovan od strane Akreditacionog tela YUQS i IQNet. Istražno-razvojna laboratorija FIM Kanjiža za ulaznu, međufaznu i finalnu kontrolu ima direktnu saradnju sa jednom od najboljih laboratorija u sektoru, sa EUREKOM iz GENERAL MEMBRANE Italija. Svi testovi koji se obavljaju u ovoj laboratoriji na hidroizolacionim trakama odnosno smešama su priznati od strane SINAL-a od 2000. godine. EUREKA je snabdevena vrhunskim instrumentima za ispitivanje i kontrolu kvaliteta i naravno, besprekornom metodologijom i vrhunskim tehničarima koji svakodnevno kontrolišu proizvodnju.

Osim ISO 9001 standarda, FIM Kanjiža primenjuje i standarde za zaštitu životne sredine ISO 14000. FIM Kanjiža obeležava svoje proizvode CE oznakom od 2007. godine i samim tim je postala prva fabrika u Srbiji osposobljena za izvoz u Evropu.

Tokom 2005. godine je usledila velika promena u radu i poslovanju FIM Kanjiža. NIS-Naftna Industrija Srbije kao većinski vlasnik firme je doneo odluku o prodaji svojih akcija, čemu su se pridružili i ostali akcionari FIM-a. Putem ponude za preuzimanje poznata grupa TEGOLA CANADESE, sa članovima GENERAL MEMBRANE, ISOLTEMA, TEGOLA CANADESE i TEMA je otkupila približno 90% FIM-ovih akcija i time je postala većinski vlasnik firme. Sprovedena privatizacija je značila veliki korak u razvoju FIM Kanjiža koja je postala članica jedne svetske grupacije u ovoj oblasti proizvodnje. Otvorile su se mogućnosti za dalji razvoj svih aktivnosti FIM-a.

Prvenstveno je izvršena strukturalna reorganizacija firme u cilju približavanja poslovanja svetskim standardima. Povećanje produktivnosti rada po radniku i težnja potpunom korišćenju instalisanih kapaciteta je postao osnovni cilj razvojne strategije.

Nakon sprovedene reorganizacije planirana su značajna investiciona ulaganja, prvenstveno radi dalje modernizacije tehničko-tehnološkog procesa. U cilju stalne spremnosti zadovoljenja svih potreba i zahteva kupaca planirano je proširenje skladišnih prostora, kao i modernizacija i racionalizacija načina utovara i istovara robe. Pored stalnih ulaganja u proizvodni proces veliki naglasak je stavljen i na poboljšanje uslova rada i radne sredine ne samo u proizvdnim aktivnostima, već i pratećih delatnosti.

Proizvodi
  • BITUMENSKE TRAKE SA ULOŠKOM OD SIROVOG KROVNOG KARTONA: FIMKA 150i i FIMKA 150
  • HIDROIZOLACIONE BITUMENSKE POLIMERNE TRAKE: KLASIČNE BITUMENSKE TRAKE, PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE, ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKE, TRAKE ZA MOSTOVE, SPECIJALNE HIDROIZOLACIONE TRAKE
  • BITUMENSKE MASE: VRUĆI I HLADNI PREMAZI
  • EPS TERMOIZOLACIJA: EPS EKSPANDIRANI POLISTIREN DRENAŽNE TRAKE: FIMDRAIN I FIMDRAIN GEOP
  • POMOĆNI MATERIJALI: UVODNI ELEMENT, UGAONI ELEMENT, KUGLASTA ROZETA, OTPARIVAČ, GASNI PLAMENIK

U proteklih 28 godina postojanja FIM Kanjiža je učestvovao u mnogobrojnim projektima o čemu svedoči referentna lista sa nekim od najvećih kompanija iz Srbije i regiona kao što su: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad, RAFINERIJA NAFTE Novi Sad, RAFINERIJA – Pančevo, AERODROM Beograd, HIDROELEKTRANA ĐERDAP, LUKA BAR Crna Gora, BRODOGRADILIŠTE BIJELA Crna Gora, VMA Beograd, DEČJA KLINIKA NIŠ, ZAVOD ZA TRANSFUZIJU NOVI SAD, KLINIČKI CENTAR BEOGRAD, KARDIOVASKULARNA KLINIKA DEDINJE Beograd, MAŠNSKI FAKULTET KRAGUJEVAC, FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI Beograd, FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA BEOGRAD, NARODNO POZORIŠTE Beograd, SPORTSKA DVORANA ARENA Beograd, SPORTSKI CENTAR NIKŠIĆ Crna Gora, DRŽAVNI ARHIV CRNE GORE, VLADA CRNE GORE, NARODNA BANKA SRBIJE, HALA BEOGRADSKOG SAJMA...

Više informacija o svemu potražite na sajtu FIM Kanjiža ad Kanjiža >>>

FIM KANJIŽA AD

24420 KANJIŽA, SRBIJA

PUT NARODNIH HEROJA 12

TEL +381 (0)24 874-700

FAX +381 (0)24 875-165

office@fim.co.rs

KOMERCIJALA:

TEL/FAX +381 (0)24 874-461

TEL +381 (0)24 874-734

komercijala@fim.co.rs

Informacije o kompaniji FIM Kanjiža ad Kanjiža u Privrednom Imeniku Srbije >>>