Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK
23.01.2020.

 

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK je akademska ustanova u okviru Univerziteta Privredna akademija iz Novog Sada sa 15 akreditovanih studijskih programa. Fakultet ima akreditaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti u dva naučna polјa: društveno humanističko i tehničko tehnološko. Time se FIMEK u oštroj konkurenciji sa državnim fakultetima svrstao u red najboljih visokoškolskih institucija u Srbiji.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Univerzitet Privredna akademija osnovan je 2000. godine od strane prof. dr Slavka Carića, vrhunskog stručnjaka iz oblasti prava i veoma cenjenog profesora i naučnog radnika iz oblasti Privrednog prava i Međunarodnog privrednog prava i to ne samo u našoj zemlji nego i u inostranstvu. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu čvrsto je pozicioniran na domaćem tržištu visokog obrazovanja. Univerzitet je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. U sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu nalaze se četiri akreditovana fakulteta, a jedan od njih je FIMEK.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK svojim studentima nudi 15 akreditovanih studijskih programa: 7 studijskih programa osnovnih akademskih studija, 5 studijskih programa master akademskih studija i 3 studijska programa doktorskih studija. Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje dela strukture programa, kroz opcione grupe predmeta i u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi. Studije na FIMEK-u karakteriše: rad u malim grupama, mentorske grupe, studije slučaja, isticanje individualnog razvoja studenata, timski rad kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanje praktičnih znanja, korišćenje savremene tehnologije. Posebna pažnja poklanja se sticanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

Po završetku studija studenti FIMEK-a su visoko osposobljeni za rad u oblastima poslovne ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, diplomatije i menadžmenta u prehrambenoj industriji, biljnoj i stočarskoj proizvodnji, u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, IT-a...

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je sa uspehom završio je proces reakreditacije sa svim pohvalama Komisije za akreditaciju i kontrolu kvaliteta Ministarstva za obrazovanje Republike Srbije. Fakultet ima i akreditaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti u dva naučna polјa: društveno humanističko i tehničko tehnološko i tako se svrstao u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji imaju akreditaciju za dva naučna polja.

Sistem kvaliteta za delatnost pružanja obrazovnih usluga i naučno istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, usklađen je sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008 što je potvrđeno i sertifikatom od strane sertifikacione kuće TÜV AUSTRIA CERT iz Beča.

Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA, DIPLOMIRANI INŽENJER MENADŽMENTA, DIPLOMIRANI EKOLOG, DIPLOMIRANI INFORMATIČAR odnosno DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA. Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položen prijemni ispit. Profesori na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment su eminentni stručnjaci u svojim sa veoma bogatim iskustvom kako u nauci tako i u praksi. Po završetku Osnovnih akademskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci kojima su na raspolaganju široke mogućnosti zapošljavanja, unapređenja kvaliteta života i kontinuiranog profesionalnog razvoja. Studenti mogu nastaviti svoje obrazovanje i usavršavanje na nekom od studijskih programa Master akademskih studija.

Master akademske studije

Master akademske studije traju jednu godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 300 ESPB bodova i zvanje MASTER EKONOMISTA, MASTER INŽENJER MENADŽMENTA i MASTER INFORMATIČAR. Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završene osnovne akademske studije i stečenih 240 ESPB bodova. Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student- profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Doktorske studije

Doktorske studije traju tri godine i po završetku studija stiče se ukupno 480 ESPB bodova i zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE, odnosno DOKTOR NAUKA- INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO / INŽENJERSKI MENADŽMENT / ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO. Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završene osnovne i master akademske studije i stečenih 300 ESPB bodova. Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem naučnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Negujući vrednosti kao što su izvrsnost, intelektualna radoznalost, želja za permanentnim učenjem, timski rad, društvena odgovornost, usmerenost na korisnike i otvorenost FIMEK ostvaruje svoju misiju da kroz kreiranje i širenje novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta stvara visoko kvalitetne interdisciplinarne i analitički čvrste obrazovne programe od praktične vrednosti, sa namerom da postane konkurentna, inovativna, relevantna i visoko cenjena multidisciplinarna obrazovna zajednica koja u sinergiji sa svim korisnicima aktivno doprinosi društvenom, političkom i privrednom progresu našeg regiona.

Sve informacije možete pronaći na sajtu Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK >>>

Informacije za kontakt Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>