JKP Novosadska toplana
20.11.2015.

 

Novosadska toplana je sistem daljinskog grejanja koji zahvaljujući efikasnom poslovanju, savremenoj organizaciji i iskustvu visokokvalifikovanih stručnjaka doprinosi opštem razvoju grada Novog Sada i udobnosti života njegovih građana.

Novosadska toplana je preduzeće sa jedinstvenom i neponovljivom istorijom i istovremeno veoma ambicioznim planovima za budućnost.

 

 

Novosadska toplana je osnovana 25. septembra 1961. godine u sklopu preduzeća za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“.

U cilju poboljšanja kvaliteta isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode, odlukom Skupštine grada, od prvog januara 1990. godine, Novosadska toplana izlazi iz sastava „Elektrovojvodine“ i nastavlja svoju delatnost kao gradsko javno preduzeće, da bi 28. aprila 1998. godine dobila status javnog komunalnog preduzeća sa sedištem u Ulici Vladimira Nikolića 1, u Novom Sadu. Tako je stvoren razgranat sistem daljinskog grejanja, koji se stalno modernizuje i unapređuje zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu i iskustvu visokokvalifikovanih stručnjaka JKP „Novosadska toplana“.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja i distribucija toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode za toplotna područja Novog Sada, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. U okviru tehničkog sistema preduzeća nalazi se šest toplotnih izvora, Glavna razdelna stanica (GRS), vrelovodna mreža dužine 219,8 kilometara i 3.832 kućne podstanice u stambenim zgradama. Tehničko-tehnološku celinu sistema čini i „Termoelektrana-toplana Novi Sad“, sa kojom su, poveznim vodovima preko Glavne razdelne stanice, povezana tri toplotna izvora: „Jug", „Sever" i „Istok", dok toplotni izvor „Zapad“ isporučuje toplotnu energiju za potrošače zapadnog dela grada u autonomnom režimu. Konzumno područje Sremskih Karlovaca se snabdeva toplotnom energijom iz toplotnog izvora „Dudara“, a toplotni izvor „Petrovaradin“ obezbeđuje toplotnom energijom objekte na Petrovaradinu. Osnovni energent koji se koristi u tehničkom sistemu JKP „Novosadska toplana“ je prirodni gas.

Zahvaljujući potpunoj automatizaciji sistema toplotnih izvora, tj. toplana, obezbeđuje se kompletan nadzor i upravljanje svim podsistemima toplana iz jednog centralnog dispečerskog centra, čime se postiže optimalna upravljivost, maksimalna pouzdanost i efikasnost uz minimalne gubitke energije. Rekonstrukcijom kućnih podstanica, ugradnjom elektronskih regulatora temperature i komunikacionih uređaja za povezivanje kućnih podstanica na centralni upravljački sistem Novosadske toplane, ostvarena je automatizacija kompletnog procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije, što znači optimizaciju procesa kroz racionalizaciju potrošnje energenta.

Jedan od poslednjih uspešno realizovanih projekata je rekonstrukcija toplotnog izvora „Istok“. U okviru tog projekta je izgrađeno novo cirkulaciono postrojenje, trafostanica, postrojenje za dopunu sistema i održavanje statičkog pritiska, elektroenergetske instalacije i sistem nadzora i upravljanja.

U toku je realizacija najinovativnijeg projekta Novosadske toplane, izgradnja kogeneracionog postrojenja na toplotnom izvoru „Zapad“, čime je započet proces transformacije konvencionalnog u moderan i održiv sistem daljinskog grejanja.

Danas, osnovni cilj Novosadske toplane je konstantno unapređenje kvaliteta usluge i saradnje sa korisnicima. Zahvaljujući efikasnom poslovanju i savremenoj organizaciji, Preduzeće doprinosi opštem razvoju grada i udobnosti života građana. Planovi za budućnost su podjednako ambiciozni, a dosadašnji uspesi Toplanu nipošto ne ograničavaju, već joj samo zadaju obavezu da bude još bolja.

 

JKP NOVOSADSKA TOPLANA

Vladimira Nikolića 1

21000 Novi Sad, Srbija

Korisnički centar: Tel: 0800 100-021 (besplatan poziv)

Odsek za odnose s potrošačima:  Sutjeska 2

Tel: (021) 420-853, 423-712

Faks: (021) 526-599

E-mail: osj@nstoplana.rs

Reklamacije: Dimitrija Tucovića 3

Tel: (021) 4881-104,4881-106

Odsek za spoljne odnose: Vladimira Nikolića 1

Tel: (021) 4881-245, 4881-236, 4881-283

Faks: (021) 4881-273