PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE NOVI SAD
21.09.2020.

 

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu predstavlja visokoškolsku ustanovu čiji je osnovni cilj da radi na razvoju ličnosti studenata i da stvori intelektualce koji neće biti samo stručnjaci, već kompletne i jake ličnosti, osposobljene da samostalno rešavaju složene probleme iz oblasti privrede, pravosuđa i pravne struke uopšte. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu osnovan je 2000. godine kao jedan od fakulteta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, pod nazivom Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za potrebe privrede i pravosuđa u Novom Sadu.

Osnivač fakulteta je prof. Dr Slavko Carić, ujedno i osnovač Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva kao redovnog profesora i šefa Katedre privrednopravnih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, osnivač Pravnog fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosuđe prof. Slavko Carić je u nastavni plan i program implementirao znanje akumulirano godinama, što je rezultiralo novim, naprednijim sistemom obrazovanja i veoma specifičnim, do tada neprimenjivanim načinom rada sa studentima.

Studijski programi, osnovnih,master i doktorskih studija, sačinjeni si na temelju vizije boljeg, bržeg i efikasnijeg visokoškolskog obrazovanja. Navedenom cilju su prilagođeni i nastavni plan i program, kao i metode rada, predavanja, proveravanja i ocenjivanja.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je kao institucija akreditovan, odlukom o akreditaciji visokoškolske ustanove broj: 612-00-02641/2013-04 od 09.05.2014. godine kojom je utvrđeno da: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu ispunjava propisane standarde za akreditaciju ustanove u okviru polja društveno-humanističkih nauka. Fakultet je sa uspehom završio je proces reakreditacije sa svim pohvalama Komisije za akreditaciju i kontrolu kvaliteta Ministarstva za obrazovanje Republike Srbije.

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu je u dosadašnjem radu postigao veoma značajne rezultate u procesu obrazovanja ambicioznih ljudi, koji su svoju profesionalnu karijeru ubrzo posle završetka studija uspešno započeli u pravosuđu, sudovima, tužilaštvima, advokaturi, državnim organima i ustanovama, kao i u privredi.

Prema rečima dekana Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, prof. Dr Mirka Kulića: „Kvalitetan sistem obrazovanja je jedan od ključnih preduslova za razvoj svakog društva, koje pretenduje da bude zasnovano na znanju i na vladavini prava. Zato je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe postavio sledeće ciljeve: povećanje kvaliteta, usaglašenost studijskih programa s potrebama tržišta, povećanje efikasnosti studija i osavremenjavanje organizacije studija. Fakultet je izgradio prepoznatljiv kvalitet i nastoji da nivo tog kvaliteta stalno povećava."

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu ima svoje visokoškolske jedinice u Beogradu, Subotici, Šapcu i Nišu, kao i kancelariju za informacije o upisu i studijama u Kragujevcu.

Više informacija o svemu potražite na sajtu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu >>>