PROVERBUM – PROFESIONALNA PREVODILAČKA AGENCIJA
05.12.2019.

 

PROVERBUM je profesionalna prevodilačka agencija iz Novog Sada, osnovana 2003. godine, specijalizovana za lokalizaciju i izvršenje složenih prevodilačkih projekata. PROVERBUM kreira i uvodi nove trendove i konstantno postavlja više ciljeve u oblasti prevođenja. Kompanija je specijalizovana za veliki broj oblasti kao što su: IT, pravo, poslovanje i marketing, medicina i farmacija, industrija i druge oblasti...

Misija kompanije PROVERBUM je da da u poslovnom okruženju, koristeći svoje znanje, iskustvo i odnos prema klijentu, omogući i olakša komunikaciju i razmenu ideja i vizija na stranom jeziku.

Usluge koje pruža prevodilačka agencija PROVERBUM su:

Lokalizacija – prevod prilagođen tržištu

Lokalizacija podrazumeva prevode koji su prilagođeni tržištu i/ili ciljnoj grupi. Tekstovi su prilagođeni jeziku tržišta, društvenim i drugim zahtevima, uzimajući u obzir jezičke i kulturne aspekte koji moraju biti prilagođeni ili potpuno isključeni. Lokalizacija je stvaranje verzije na ciljnom jeziku i prilagođavanje njegovog sadržaja, stila, kulturnih konvencija, valute, brojeva, datuma, zemlji i jeziku…

Prevođenje tehničke dokumentacije

Težnja velikog broja kompanija da se probiju na svetsko tržište i donošenje međunarodnih standarda o dostupnosti i pripremi uputstava znatno su doprineli porastu potreba za prevođenjem tehničke dokumentacije. Zajedno sa razvojem međunarodne saradnje u različitim oblastima nauke, tehnologije i industrije, postaje jasno zašto tehničko prevođenje trenutno predstavlja jedan od najznačajnijih poslovnih izvora prevodilačke profesije.

Tehnička dokumentacija između ostalog obuhvata:

• Uputstva za upotrebu, održavanje i popravku

• Priručnike za obuku

• Softversku dokumentaciju

• Inženjerske specifikacije

• Kataloge proizvoda

• Standarde i norme

• Crteže i dijagrame

Sudski prevodilac

Lice koje je postavio nadležni sud i koje svojim pečatom i potpisom garantuje da je prevedeni dokument tačan i istovetan originalu naziva se sudski prevodilac. Prevod koji je obavio ovlašćeni sudski prevodilac smatra se međunarodno priznatim i valjanim u inostranstvu.

Prevođenje marketinških tekstova

Prevođenje marketinških tekstova se u velikoj meri razlikuje od, recimo, prevođenja tehničke dokumentacije i upravo u slučaju marketinških tekstova prevođenje nije samo prenošenje značenja iz jednog jezika na drugi, nego premošćavanje kulturnih razlika. Naglasak u marketinškim tekstovima nije samo na tome šta se saopštava, nego i na koji način se ta poruka saopštava, jer to dosta govori ne samo o pojedincima, nego i o čitavim kompanijama.

Prevođenje veb stranica

Veb stranice su odavno postale jedan od ključnih činilaca za ulazak na međunarodno tržište i sveukupni uspeh svake kompanije. Potencijalni klijenti najčešće dolaze u prvi kontakt sa kompanijama upravo putem veb stranice, što pruža nezamenljivu priliku za dobar prvi utisak. Veb stranice su ogledalo svake kompanije i pokazuju ozbiljnost, stručnost i profesionalnost.

Konsekutivno i simultano prevođenje

Suština konsekutivnog i simultanog prevođenja jeste prevod misli i ideja, a ne prevod reči i jezičkih konstrukcija. Da bi prevodilac uspešno razumeo, a zatim reprodukovao misli i ideje govornika na drugom jeziku mora pažljivo slušati govornika, za šta je potrebna koncentracija, volja, izdržljivost i iskustvo. Prevodioci kompanije PROVERBUM su prilagodljivi, fleksibilni i brzi zahvaljujući bogatom iskustvu.

PROVERBUM održava svoju dugoročnu saradnju sa SAP-om, svetskim liderom u poslovanju. Za prevod SAP softvera neophodno je i znanje i iskustvo. PROVERBUM tim učestvuje u lokalizaciji SAP softvera u Srbiji od samog početka što, pored prevoda sistema, podrazumeva i kreiranje terminologije.

PROVERBUM je tokom prethodnih godina prošao proces sertifikacije i resertifikacije za tri ISO standarda koji su dokaz profesionalnosti i kvaliteta usluga koje pruža. Pored standarda ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji i standarda ISO 17100:2015 za prevodilačke usluge, PROVERBUM je u novembru 2017. godine resertifikovao i standard ISO 27001 koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija...

Više informacija o svemu potražite na sajtu kompanije PROVERBUM >>>

PROVERBUM doo

Hajduk Veljkova 11/IV

21000 Novi Sad

Srbija

Telefon: 021 47 25 227

Fax: 021 47 25 226

E-mail: office@proverbum.com

Kontakt informacije za kompaniju PROVERBUM u Privrednom Imeniku Srbije >>>