VEGA LIFTOVI NOVI SAD – 20 GODINA SA VAMA
20.04.2021.

 

VEGA doo je nastala u Novom Sadu 2001. godine i danas zauzima jednu od liderskih pozicija na prostoru Srbije i predstavlja osposobljenu organizaciju za inženjering, projektovanje, konsalting, montažu, remont, modernizaciju i servis hidrauličnih i električnih liftova, pokretnih stepenica-eskalatora, pokretnih traka-travelatora, parking sistema za automobile, kompletnog programa za slabo pokretne i osobe sa hendikepom, kao  i ostale opreme iz oblasti vertikalnog, kosog i horizontalnog transporta ljudi i tereta.

Kompanija VEGA radi po sistemu ključ u ruke, a to obuhvata studije, analize, konsalting, izradu projektne dokumentacije, izradu dela opreme, nabavku i uvoz opreme i matrijala, montažu, puštanje u rad, atestiranje i konačno, predaju lifta korisniku. Pored proizvodnje i montaže VEGA izvodi i servis u garantnom roku, kao i van garatnog roka, sve vrste remonta i modernizacije liftova i ostalih uređaja iz domena osnovne delatnosti svoje specijalnosti.

VEGA proizvodi ELEKTRIČNE i HIDRAULIČNE liftove, sa ili bez mašinskih prostorija, koji prema nameni mogu biti:

- PANORAMSKI LIFTOVI

- STAMBENI LIFTOVI

- LIFTOVI ZA POSLOVNE ZGRADE

- TERETNI LIFTOVI

- LIFTOVI ZA AUTOMOBILE

- MALOTERETNI LIFTOVI

- INDUSTRIJSKI LIFTOVI

- "KUĆNI LIFTOVI"

Kompanija VEGA pruža i kompletne usluge u domenu projektovanja, servisa, montaže i modernizacije liftova.

PROJEKTOVANJE

Projektni tim obezbeđuje izradu svih vrsta idejnih i glavnih, kao i projekte izvedenog stanja za sve vrste sredstava iz horizontalnog, kosog i vertikalnog transporta lica i tereta. Obezbeđena je asistencija arhitektonskim biroima i projektantima u pronalaženju optimalnog rešenja, a investitori mogu da računaju na savet pri izboru najboljeg rešenja za njihove objekte.

SERVIS

VEGA preko dve decenije vrši servisiranje svih vrsta liftova, svih godišta i svih proizvođača. Takođe obezbeđuje nabavku i isporuku originalnih delova kao i njihovu popravku i zamenu sa garancijom na isporučeni deo i obavljeni rad.

MONTAŽA

U kompaniji VEGA kažu da „Dobar lift ne zavisi samo od dobrih komponenti koje ga čine. Dobar lift je rezultat dobre montaža lifta.“ Dobro ugrađen lift je rezultat iskustva, truda, umeća, znanja, prilagodljivosti, preciznosti i alata kojim se posao izvodi, a VEGA neosporno ima sve te kvalitete.

MODERNIZACIJA

Sa starenjem lifta zastareva i ugrađena oprema koja se posle određenog vremena više ne proizvodi te ustupa mesto novijoj, modernijoj i efikasnijoj opremi pa stoga nabavka određenih delova i komponenti prvobitno ugrađenih postaje veoma komplikovana i vrlo često neprimereno skupa, a u tom slučaju se vlasniku i korisniku lifta mora predložiti modernizacija. Kompanija VEGA sa svojim stručnim tehničkim osobljem i višedecenijskim iskustvom sticanim na liftovima različitih proizvođača, kompetentna je da ustanovi tehničku ispravnost i upotrebno stanje liftova, te da predloži najbolje rešenje kako bi se zastareli i eventualno nebezbedni liftovi doveli u zakonom propisano upotrebno bezbedno i funkcionalno stanje.

Branka Ćopića 219, 21000 Novi Sad, Srbija

Tel 021 65 065 77, 021 65 065 78

info@vegalift.com

www.vegalift.com

DEŽURNA SLUŽBA 0-24

064 / 307 95 95

Više o svemu pročitajte na sajtu kompanije VEGA doo Novi Sad >>>

Kontakt informacije kompanije VEGA u Privrednom Imeniku Srbije >>>