Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

TRGOVINA OSTALA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

NESPECIJALIZOVANA TRGOVINA NA VELIKO

Šifra delatnosti: 469000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na veliko različitom robom, bez posebne specijalizacije.

OSTALA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVNICA, TEZGI I PIJACA

Šifra delatnosti: 479900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na malo: - bilo kojim proizvodima na način koji nije na drugom mestu obuhvaćen: prodaja preko lica koja kupcu dolaze na vrata; prodaja preko automata - direktna prodaja goriva (ulje za loženje, ogrevno drvo itd.) koje se isporučuje na adresu kupca - prodaja preko putujućih prodavaca - trgovina na malo preko aukcijskih kuća, izvan prodavnica (osim interneta)

OSTALA TRGOVINA NA MALO NOVIM PROIZVODIMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 477800 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prodaju na malo fotografske i optičke opreme i opreme za precizna merenja - delatnost optičara - prodaju na malo suvenira, rukotvorina, religijskih predmeta i sl. - delatnost komercijalnih umetničkih galerija - prodaju ulja za loženje, plina u bocama, uglja i drva za ogrev - prodaju oružja i municije - prodaju poštanskih maraka i novčića (numizmatika) - maloprodajne usluge umetničkih galerija - prodaju neprehrambenih proizvoda na drugom mestu nepomenutih

OSTALA TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 471900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na malo raznovrsnom robom među kojom ne preovlađuju hrana, pića i duvan - delatnost robnih kuća koje se bave opštom prodajom raznovrsnih proizvoda, uključujući odeću, nameštaj, kućne aparate, metalnu robu, kozmetiku, nakit, igračke, sportsku opremu i dr.

POSREDOVANJE U PRODAJI RAZNOVRSNIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 461900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

SPECIJALIZOVANO POSREDOVANJE U PRODAJI POSEBNIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 461800 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA MALO OSTALOM ROBOM NA TEZGAMA I PIJACAMA

Šifra delatnosti: 478900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na malo ostalom robom na tezgama i pijacama: - tepisima i podnim prekrivačima - knjigama - igračkama i igricama - aparatima za domaćinstvo i elektronikom za široku potrošnju - muzičkim i video zapisima

TRGOVINA NA MALO POLOVNOM ROBOM U PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 477900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prodaju polovnih knjiga - prodaju ostale polovne robe - prodaju antikviteta (starina) - delatnost aukcijskih kuća u okviru prodaje na malo

TRGOVINA NA MALO POSREDSTVOM POŠTE ILI PREKO INTERNETA

Šifra delatnosti: 479100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Ova grupa obuhvata delatnosti trgovine na malo preko pošte ili interneta, tj. delatnosti trgovine na malo gde kupac na osnovu oglasa, kataloga, informacija koje se mogu dobiti na veb sajtu, uzoraka ili bilo kog drugog sredstva oglašavanja bira koje će proizvode kupiti i poručuje ih preko pošte, interneta (obično na posebne načine koje veb sajt predviđa) ili telefonom. Kupljeni proizvodi mogu biti neposredno preuzeti sa interneta ili fizički isporučeni kupcu. Obuhvata: - trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom pošte - trgovinu na malo robom bilo koje vrste posredstvom interneta - direktnu prodaju preko televizije, radija ili telefona - internet aukcije u okviru trgovine na malo

TRGOVINA NA VELIKO ODEĆOM I OBUĆOM

Šifra delatnosti: 464200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko odećom, uključujući i sportsku odeću - trgovinu na veliko galanterijom: rukavicama, kravatama, naramenicama i dr. - trgovinu na veliko obućom - trgovinu na veliko predmetima od krzna - trgovinu na veliko kišobranima

TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM POLUPROIZVODIMA

Šifra delatnosti: 467600 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko plastičnim masama u primarnim oblicima - trgovinu na veliko gumom i kaučukom - trgovinu na veliko tekstilnim vlaknima i dr. - trgovinu na veliko neupakovanim papirom - trgovinu na veliko dragim kamenjem

TRGOVINA OPREMOM I UREĐAJIMA ZA ZAŠTITU LICA, OBJEKATA I INFORMACIJA

Šifra delatnosti: 465210 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »