VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
18300 PIROT
ĆIRILA I METODIJA 29TELEFON: (010) 345-233
E-mail: pakadem@ptt.rs
Sajt: www.pakadem.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA
24000 SUBOTICA
BANIJSKA 67TELEFON: (024) 547-860
E-mail: vsovsu@gmail.com
Sajt: www.vsovsu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA NOVI SAD
21000 NOVI SAD
PETRA DRAPŠINA 8TELEFON: (021) 451-683
E-mail: vsovinfo@gmail.com
Sajt: www.vaspitacns.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE
37000 KRUŠEVAC
ĆIRILA I METODIJA 22TELEFON: (037) 423-050
E-mail: info@vaspks.edu.rs
Sajt: www.vaspks.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE MIHAILO PALOV
26300 VRŠAC
OMLADINSKI TRG 1TELEFON: (013) 831-628
E-mail: vsvasdirektor@hemo.net
Sajt: www.uskolavrsac.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE U ALEKSINCU
18220 ALEKSINAC
PIVARSKA BBCENTRALA: (018) 804-323
E-mail: skolazavaspitace@open.telekom.rs
Sajt: www.vsvaspitacka.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE ŠABAC
15000 ŠABAC
DOBROPOLJSKA 5TELEFON: (015) 342-171
E-mail: sekretarijat@vivasabac.edu.rs
Sajt: www.vivasabac.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I BIZNIS ZAJEČAR
19000 ZAJEČAR
PARK ŠUMA KRALJEVICA BB

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (019) 430-800
E-mail: info@vsmbz.edu.rs
Sajt: www.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11000 BEOGRAD
ZDRAVKA ČELARA 14TELEFON: (011) 3292-517
E-mail: office@vzs.edu.rs
Sajt: www.vzs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
BEOGRADSKA 1TELEFON: (018) 292-180

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠA KOŠARKAŠKA ŠKOLA
11000 BEOGRAD
SAZONOVA 83TELEFON: (011) 3400-820
Sajt: www.vks.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA FIZIKU TEHNIČKIH FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
RUZVELTOVA 1-ATELEFON: (011) 3031-077

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11030 BEOGRAD
KNEZA VIŠESLAVA 1CENTRALA: (011) 3053-990
E-mail: office@sfb.bg.ac.rs
Sajt: www.sfb.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: