AKADEMIJA POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
18420 BLACE
KRALJA PETRA I 70

ODSEK BLACE

TELEFON: (027) 371-377
E-mail: info@vpskp.edu.rs
Sajt: www.vpskp.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
JOVE ILIĆA 154CENTRALA: (011) 3950-800
E-mail: dekanat@fon.bg.ac.rs
Sajt: www.fon.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 67CENTRALA: (011) 3027-600
E-mail: pravni@ius.bg.ac.rs
Sajt: www.ius.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 1TELEFON: (011) 3207-400
E-mail: kabinet@rect.bg.ac.rs
Sajt: www.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA TEHNIČKA STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK
32000 ČAČAK
SVETOG SAVE 65CENTRALA: (032) 222-321
E-mail: office@vstss.com
Sajt: www.visokaskolacacak.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRONOMSKI FAKULTET U ČAČKU
32000 ČAČAK
CARA DUŠANA 34

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

TELEFON: (032) 303-400
Sajt: www.afc.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA FUDBALA
11000 BEOGRAD
DELIGRADSKA 27/II

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

TELEFON: (011) 3650-137
E-mail: info@akademijafudbala.com
Sajt: www.akademijafudbala.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA KLASIČNOG SLIKARSTVA
21208 SREMSKA KAMENICA
VOJVODE PUTNIKA 87

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

DEKANAT: (021) 4893-664
Sajt: www.educons.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA UMETNOSTI
21000 NOVI SAD
ĐURE JAKŠIĆA 7

UNIVERZITET U NOVOM SADU

DEKANAT: (021) 422-176
E-mail: aofarts@uns.ac.rs
Sajt: www.akademija.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 28

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 3618-715
E-mail: info@akademijaumetnosti.edu.rs
Sajt: www.akademijaumetnosti.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALFA BK UNIVERZITET
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3CENTRALA: (011) 2609-754
E-mail: info@alfa.edu.rs
Sajt: www.alfa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARHITEKTONSKI FAKULTET
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II

UNIVERZITET U BEOGRADU

DEKANAT: (011) 3225-254
E-mail: fakultet@arh.bg.ac.rs
Sajt: www.arh.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA
11000 BEOGRAD
ZMAJ JOVINA 12

FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE UNIVERZITET UNION BEOGRAD

TELEFON: (011) 2621-730
E-mail: office@bba.edu.rs
Sajt: www.bba.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOGRADSKA POLITEHNIKA
11000 BEOGRAD
BRANKOVA 17

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

TELEFON: (011) 2633-127
E-mail: brodic@politehnika.edu.rs
Sajt: www.politehnika.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 16TELEFON: (011) 2186-635
E-mail: dekanat@bio.bg.ac.rs
Sajt: www.bio.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: