DOBA FAKULTET ZA PRIMENJENE POSLOVNE I DRUŠTVENE STUDIJE MARIBOR
11070 BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 9/I SAVA CENTAR

E-POPEJA DOO BEOGRAD


TELEFON: (011) 2206-669
E-mail: info@doba.rs
Sajt: www.doba.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
36300 NOVI PAZAR
VUKA KARADŽIĆA BBCENTRALA: (020) 317-754
E-mail: rektorat@np.ac.rs
Sajt: www.np.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKI FAKULTET
18000 NIŠ
TRG KRALJA ALEKSANDRA UJEDINITELJA 11

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 528-601
E-mail: ekonomski@eknfak.ni.ac.rs
Sajt: www.eknfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI
24000 SUBOTICA
SEGEDINSKI PUT 9-11

UNIVERZITET U NOVOM SADU

CENTRALA: (024) 628-000
E-mail: dekanat@ef.uns.ac.rs
Sajt: www.eccf.su.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI
21000 NOVI SAD
DR SIME MILOŠEVIĆA 6

UNIVERZITET U NOVOM SADU

CENTRALA: (021) 4852-900
Sajt: www.eccf.su.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
KAMENIČKA 6TELEFON: (011) 3021-240
E-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs
Sajt: www.ekof.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
34000 KRAGUJEVAC
ĐURE PUCARA STAROG 3CENTRALA: (034) 303-500
E-mail: ekfak@kg.ac.rs
Sajt: www.ekfak.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTRONSKI FAKULTET
18000 NIŠ
ALEKSANDRA MEDVEDEVA 14

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 529-105
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
Sajt: www.elfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73DEKANAT: (011) 3248-464
E-mail: dekanat@etf.bg.ac.rs
Sajt: www.etf.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EVROPSKI UNIVERZITET
11000 BEOGRAD
CARIGRADSKA 28TELEFON: (011) 3341-583
E-mail: eu@eu.ac.rs
Sajt: www.eu.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET BEZBEDNOSTI
11000 BEOGRAD
GOSPODARA VUČIĆA 50

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 6451-843
E-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs
Sajt: www.fb.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI
11070 BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 20

UNIVERZITET UMETNOSTI BEOGRAD

DEKAN: (011) 2140-419
E-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Sajt: www.fdu.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE
35210 SVILAJNAC
SVETOG SAVE 60

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

TELEFON/TELEFAKS: (035) 8815-372
Sajt: www.educons.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET FEFA
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 44

UNIVERZITET METROPOLITAN
FAKULTET ZA EKONOMIJU, MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA I KREATIVNU PRODUKCIJU

TELEFON: (011) 3122-440
E-mail: info@fefa.edu.rs
Sajt: www.fefa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
11000 BEOGRAD
TADEUŠA KOŠĆUŠKA 63

UNIVERZITET METROPOLITAN BEOGRAD

TELEFON: (011) 2030-885
E-mail: info@fit.edu.rs
Sajt: www.fit.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: