FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO
11000 BEOGRAD
DANIJELOVA 32

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (011) 3094-094
E-mail: fir@singidunum.ac.rs
Sajt: www.fir.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

CENTRALA: (011) 2180-271
Sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA INŽENJERSKI INTERNACIONALNI MENADŽMENT
11000 BEOGRAD
CARIGRADSKA 28

EVROPSKI UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3228-821
E-mail: fim@eu.ac.rs
Sajt: www.fim.eu.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
11040 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 43TELEFON: (011) 4140-420
E-mail: office@fim.rs
Sajt: www.fim.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-030
E-mail: infofkn@megatrend.edu.rs
Sajt: www.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-029
E-mail: infofkm@megatrend.edu.rs
Sajt: www.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA MATEMATIKU I RAČUNARSKE NAUKE
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2606-380
E-mail: info@alfa.edu.rs
Sajt: www.alfa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA MAŠINSTVO I GRAĐEVINARSTVO U KRALJEVU
36000 KRALJEVO
DOSITEJEVA 19

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

TELEFON: (036) 383-269
Sajt: www.mfkv.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE
11000 BEOGRAD
KARAĐORĐEVA 65

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (011) 2626-474
E-mail: fmk@singidunum.ac.rs
Sajt: www.fmk.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA MENADŽMENT
21205 SREMSKI KARLOVCI
NJEGOŠEVA 1-ADEKANAT: (021) 2155-045
E-mail: info@famns.edu.rs
Sajt: www.famns.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2606-380
E-mail: fms@alfa.edu.rs
Sajt: www.fms.alfa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA MENADŽMENT ZAJEČAR
19000 ZAJEČAR
PARK ŠUMA KRALJEVICA BB

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (019) 430-800
E-mail: info@fmz.edu.rs
Sajt: www.fmz.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I BEZBEDNOST
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

CENTRALA: (011) 2180-271
E-mail: info@unionnikolatesla.edu.rs
Sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-029
E-mail: infofps@megatrend.edu.rs
Sajt: www.fps.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO
11070 BEOGRAD
STARO SAJMIŠTE 29TELEFON: (011) 3131-246
E-mail: info@fpsp.edu.rs
Sajt: www.fpsp.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: