ADVOKAT PETROVIĆ SNEŽANA
11000 BEOGRAD
KNEGINJE ZORKE 2

PRIVREDNO PRAVO, SVE VRSTE UGOVORA U PRIVREDI, ZASTUPANJE STRANIH PRAVNIH LICA U OBLASTI PRIVREDNOG I MEĐUNARODNOG PRAVA, REŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH I STATUSNIH SPOROVA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA, POSTUPCI PRIVATIZACIJE

TELEFON: (011) 3089-228
E-mail: snekipet@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT PREDRAG MALETIĆ
34000 KRAGUJEVAC
CARA LAZARA 3TELEFON: (034) 368-363

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT RADIVOJE D. RANKOVIĆ
11080 BEOGRAD
STARCA VUJADINA 4MOBILNI TELEFON: 065 2451-720
E-mail: radivoje.rankovic@gmail.com
Sajt: www.advokatrankovic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT RAJNA D. ANDRIĆ
11000 BEOGRAD
SVETOZARA MARKOVIĆA 19TELEFON: (011) 3341-261

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT SLAVICA ROSIĆ
34000 KRAGUJEVAC
SRETE MLADENOVIĆA 1TELEFON/TELEFAKS: (034) 361-111

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT SRETEN R. NIKITOVIĆ
31000 UŽICE
NIKOLE PAŠIĆA 30TELEFON: (031) 521-474
E-mail: advsretennikitovic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT STEFAN ŽUJKOVIĆ
11000 BEOGRAD
KRALJICE JELENE 5

ZUJKOVIC R. STEFAN ADVOKAT

TELEFON: 064 4829-348
E-mail: stefanzujkovic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT TRUHAR ŽELIMIR
22000 SREMSKA MITROVICA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 6-FTELEFON: (022) 614-235

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKAT VESNA RADOMAN ULEPIĆ
11000 BEOGRAD
BEOGRADSKA 55TELEFON: (011) 3441-598
E-mail: adv.ruv@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KANCELARIJA ALEKSIĆ
21000 NOVI SAD
GRČKOŠKOLSKA 1

ADVOKAT DR NEMANJA ALEKSIĆ

TELEFON: (021) 3000-800
E-mail: aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs
Sajt: www.lawofficealeksic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KANCELARIJA BIŠČIĆ
22000 SREMSKA MITROVICA
STARI ŠOR 105-ATELEFON: (022) 610-171

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KANCELARIJA BORISLAV TRAJKOVIĆ
22000 SREMSKA MITROVICA
ĐURE JAKŠIĆA 27TELEFON: (022) 622-379

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KANCELARIJA CVJETIĆANIN & PARTNERI
11000 BEOGRAD
DR MILUTINA IVKOVIĆA 11-A

ADVOKAT CVJETIĆANIN D. NENAD
ADVOKATSKA KANCELARIJA ZA PRUŽANJE PRAVNE PODRŠKE DOMAĆIM I STRANIM KOMPANIJAMA U OBLASTI IT PRAVA, PRIVREDNOG PRAVA, PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I SRODNIM GRANAMA PRAVA

TELEFON: (011) 4091-176
E-mail: office@cvjeticaninlegal.com
Sajt: www.cvjeticaninlegal.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KANCELARIJA GOTOVAC
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-G YUBC VP LOKAL 65TELEFON/TELEFAKS: (011) 3117-307
E-mail: advgotovac@gmail.com
Sajt: www.advokatigotovac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KANCELARIJA ILINČIĆ
11000 BEOGRAD
MIŠARSKA 8/IITELEFON: (011) 3349-658
E-mail: office@ilincic.rs
Sajt: www.ilincic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: