CINKARNA CELJE
11000 BEOGRAD
RESAVSKA 76

PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2659-484
E-mail: d.barba@yubc.net
Sajt: www.cinkarna.si

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SUPER RECYCLING
11070 BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 2-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAJAČA
15300 LOZNICA
JOVANA CVIJIĆA 11

AD RUDNICI I TOPIONICA U SASTAVU KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC

CENTRALA: (015) 882-834
E-mail: zajaca.ad@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: