ARHEOLOŠKI INSTITUT
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 35/IVTELEFON: (011) 2637-191
E-mail: institut@ai.ac.rs
Sajt: www.ai.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BALKANOLOŠKI INSTITUT SANU
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 35/IVTELEFON: (011) 2639-830
E-mail: balkinst@bi.sanu.ac.rs
Sajt: www.balkaninstitut.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CISIM
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 7

CENTAR ZA INTELEKTUALNU SVOJINU I MARKETING DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKI INSTITUT
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 16TELEFON: (011) 3613-118
E-mail: ecinst@ecinst.org.rs
Sajt: www.ecinst.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ETNOGRAFSKI INSTITUT SANU
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 36/IVTELEFON: (011) 2636-804
E-mail: eisanu@ei.sanu.ac.rs
Sajt: www.etno-institut.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA
11000 BEOGRAD
KRALJICE NATALIJE 45 P.FAH 605CENTRALA: (011) 3613-856
E-mail: office@idn.org.rs
Sajt: www.idn.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA
11000 BEOGRAD
ZMAJ JOVINA 12TELEFON: (011) 2623-055
E-mail: office@ien.bg.ac.rs
Sajt: www.ien.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA AMERIČKI BIZNIS-MBA UNIVERZITET
11000 BEOGRAD
CETINJSKA 2

EVROPSKI UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3225-844

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE
11000 BEOGRAD
VOLGINA 15DIREKTOR: (011) 6972-848
E-mail: office@iep.bg.ac.rs
Sajt: www.iep.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA EKSPERIMENTALNU FONETIKU I PATOLOGIJU GOVORA
11000 BEOGRAD
GOSPODAR JOVANOVA 35TELEFON/TELEFAKS: (011) 3208-500
E-mail: iefpg@iefpg.org.rs
Sajt: www.iefpg.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA EVROPSKE STUDIJE
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 11/III

NAUČNO ISTRAŽIVAČKA INSTITUCIJA ZA PROUČAVANJE POLITIČKIH, EKONOMSKIH I KULTURNIH PROCESA U EVROPI

TELEFON: (011) 3398-891
E-mail: office@ies.rs
Sajt: www.ies.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU
11000 BEOGRAD
KRALJICE NATALIJE 45

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2646-242
E-mail: institut@instifdt.bg.ac.rs
Sajt: www.instifdt.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 2TELEFON/TELEFAKS: (011) 2686-036
Sajt: www.ikum.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
11000 BEOGRAD
GRAČANIČKA 18

NAUČNA USTANOVA

TELEFON: (011) 2625-424
E-mail: iksi@sbb.rs
Sajt: www.iksi.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 25CENTRALA: (011) 3373-633
E-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs
Sajt: www.diplomacy.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: