BALETSKA ŠKOLA LUJO DAVIČO
11000 BEOGRAD
KNEZ MILETINA 8TELEFON: (011) 3226-670

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUGA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA
34000 KRAGUJEVAC
ĐURE PUCARA STAROG 2TELEFON/TELEFAKS: (034) 341-398
E-mail: drugagim@kg.ac.rs
Sajt: www.drugagimnazija.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DVANAESTA BEOGRADSKA GIMNAZIJA
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 82TELEFON/TELEFAKS: (011) 2460-361

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKA SREDNJA ŠKOLA BOSA MILIČEVIĆ
24000 SUBOTICA
ĐURE ĐAKOVIĆA 21TELEFON: (024) 559-255

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKA ŠKOLA 9. MAJ
22000 SREMSKA MITROVICA
ĐURE DANIČIĆA 2TELEFON: (022) 625-323

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKA ŠKOLA KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
RADOJA DOMANOVIĆA 6

SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE

SEKRETAR: (034) 304-085
E-mail: ekonomkrag@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKA ŠKOLA PIROT
18300 PIROT
TAKOVSKA 24TELEFON: (010) 323-765

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKA ŠKOLA ĐUKA DINIĆ
16000 LESKOVAC
KOSTE STAMENKOVIĆA 15TELEFON: (016) 212-880

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA
17500 VRANJE
ESPERANTO BBTELEFON: (017) 400-709

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA
35250 PARAĆIN
DRAGOLJUBA JOVANOVIĆA 2TELEFON: (035) 563-170

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA
11300 SMEDEREVO
CRVENE ARMIJE 156TELEFON: (026) 641-360
E-mail: etssd@open.telekom.rs
Sajt: www.etssd.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA
11450 SOPOT
KNEZA MILOŠA 12TELEFON: (011) 8251-120

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKONOMSKO TRGOVINSKA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ
22300 STARA PAZOVA
SVETOSAVSKA 5TELEFON: (022) 310-035

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FILOLOŠKA GIMNAZIJA
11040 BEOGRAD
KAMENIČKA 2TELEFON: (011) 2185-697
E-mail: filoloska_gimnazija@yahoo.com
Sajt: www.filoloska.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GIMNAZIJA
36300 NOVI PAZAR
VUKA KARADŽIĆA BBTELEFON: (020) 313-372

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: