CIKLONIZACIJA
21000 NOVI SAD
PRIMORSKA 76

DOO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU
DDD STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA, SISTEMATSKO SUZBIJANJE KOMARACA, SUZBIJANJE AMBROZIJE I DRUGIH KOROVA, AVIO USLUGE U POLJOPRIVREDI, ŠUMARSTVU I VODOPRIVREDI, ZAŠTITA ŽITARICA-FUMIGACIJA, DDD USLUGE PO SISTEMU HACCP, PROIZVODNJA PREPARATA ZA DDD

CALL CENTAR: (021) 6412-322
E-mail: office@ciklonizacija.net
Sajt: www.ciklonizacija.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

URBANA OPREMA
21000 NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 73

DOO ZA PROIZVODNJU I PRODAJU URBANE I EKO OPREME I USLUGE PROJEKTOVANJA
URBANA OPREMA: NADSTREŠNICE, KABINE ZA PUŠAČE, AUTOBUSKA STAJALIŠTA, KLUPE, PARKOVSKE KLUPE, KLACKALICE, PENJALICE, LJULJAŠKE, VRTEŠKE, GOLOVI, KOŠEVI, STALCI ZA BICIKLA, OGRADE, GELENDERI, METALNE KONSTRUKCIJE, BRAVARIJA, KANTE ZA OTPATKE, KANTE ZA PSE, KANTA SA PEPELJAROM, PEPELJARE, DECKING PODOVI ZA TERASE I BAZENE
EKO OPREMA: KOMUNALNI KONTEJNERI, OBRTNI KONTEJNERI, KONTEJNERI ZA PAPIR, ABROLL KONTEJNERI, STACIONARNI KONTEJNERI, GRAĐEVINSKI METALNI KONTEJNERI, EKO PALETE, KOLICA ZA BURAD, TANKVANE, PRIHVATNE POSUDE, REZERVOARI, SEKUNDARNE POSUDE, ČELIČNE POSUDE, KORPE ZA PAPIR, ŽARDINJERE, POSTOLJA ZA CVEĆE

TELEFON: (021) 2100-103
E-mail: urbana.ns@gmail.com
Sajt: www.urbanaoprema.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YUNIRISK
11460 BARAJEVO
BOGOLJUBA PETKOVIĆA 2-I

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3330-000
E-mail: officebg@yunirisk.com
Sajt: www.yunirisk.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČISTOĆA
21000 NOVI SAD
SENTANDREJSKI PUT 3

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (021) 443-611
E-mail: office@cistocans.co.rs
Sajt: www.cistocans.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA DEPONIJA SUBOTICA
24000 SUBOTICA
TRG LAZARA NEŠIĆA 1

DOO ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM

TELEFON: (024) 673-815
E-mail: info@deponija.rs
Sajt: www.deponija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

13. APRIL
21000 NOVI SAD
PAJE RADOSAVLJEVIĆA BB

PROIZVODNO, POSREDNIČKO, TRGOVINSKO DOO

TELEFON: (021) 419-145

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

3. OKTOBAR
19210 BOR
7. JULA 60

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TEHNIČKI SEKRETAR: (030) 432-224
E-mail: jkp.3oktobar.bor@gmail.com
Sajt: www.jkpbor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ATRIK-BOXI
11000 BEOGRAD
STEVANA BRAKUSA 6

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MOBIL WC-A DOO
IZNAJMLJIVANJE I ODRŽAVANJE POKRETNIH WC KABINA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 7541-283
E-mail: atrik@sbb.rs
Sajt: www.boxi.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELILO
21205 SREMSKI KARLOVCI
TRG BRANKA RADIČEVIĆA 1

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

BESPLATAN KONTAKT TELEFON: 0800 151-510
E-mail: info@jkpbelilo.co.rs
Sajt: www.jkpbelilo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 27

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

KONTAKT CENTAR: (011) 3606-606
E-mail: info@bvk.rs
Sajt: www.bvk.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOTOK
26000 PANČEVO
BAVANIŠTANSKI PUT 354

DOO ZA USLUGE
MONTAŽA I ODRŽAVANJE HIDROGRAĐEVINSKE OPREME I CRPNIH POSTROJENJA, ODRŽAVANJE I MONTAŽA PREČISTAČA OTPADNIH VODA, SAKUPLJANJE I TRANSPORT OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA

CENTRALA: (013) 333-806
E-mail: office@beotok.co.rs
Sajt: www.beotok.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOČIN
21300 BEOČIN
DESANKE MAKSIMOVIĆ 52

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

DIREKCIJA: (021) 871-246
E-mail: office@jkpbeocin.co.rs
Sajt: www.jkpbeocin.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIOKOMVEL
11000 BEOGRAD
KRUŽNI PUT VOŽDOVAČKI 6

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO


E-mail: biokomvelbg@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIOKTOŠ
31000 UŽICE
NIKOLE PAŠIĆA 5-B

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (031) 520-173
E-mail: jkpbioktos@mts.rs
Sajt: www.bioktos.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRANTNER OTPADNA PRIVREDA
23272 NOVI BEČEJ
BAŠAIDSKI PUT BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (023) 771-150
E-mail: danijel.beronja@brantner.com
Sajt: www.brantner.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: