YUNIRISK
11460 BARAJEVO
BOGOLJUBA PETKOVIĆA 2-I

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3330-000
E-mail: officebg@yunirisk.com
Sajt: www.yunirisk.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEO ČISTA ENERGIJA
11070 BEOGRAD
TOŠIN BUNAR 272-V

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 7154-885
E-mail: bce@bcenergy.rs
Sajt: www.bcenergy.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUBOKO UŽICE
31000 UŽICE
DUBOKO BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

TELEFON: (031) 525-061
E-mail: office@duboko.rs
Sajt: www.duboko.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO-FIELD PLUS
25210 ČONOPLJA
NIKOLE TESLE 10

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

MOBILNI TELEFON: 065 8535-030
E-mail: aktiva025sombor@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ESO TRON
21201 RUMENKA
NOVA DRUGA 6

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
SAKUPLJANJE I PRERADA OTPADNOG JESTIVOG ULJA I DRUGIH BILJNIH ULJA

TELEFON: (021) 6216-627
Sajt: www.esotron.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INGRIN
22320 INĐIJA
CARA DUŠANA 1

JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA

TELEFON: (022) 565-867
E-mail: ingrin@indjija.net
Sajt: www.ingrin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NUKLEUS-KONSALTING
11000 BEOGRAD
LJUTICE BOGDANA 15

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 063 202-096
E-mail: nukleuscons@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA DEPONIJA PIROT
18300 PIROT
MUNTINA PADINA BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA DEPONOVANJE OTPADA SA TERITORIJA OPŠTINA PIROT, BABUŠNICA, DIMITROVGRAD I BELA PALANKA

TELEFON: (010) 377-822
E-mail: deponijapirot@gmail.com
Sajt: www.jkpdeponijapirot.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA DEPONIJA SREM-MAČVA
22000 SREMSKA MITROVICA
SVETOG DIMITRIJA 13

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ŠABAC

DIREKCIJA: (022) 618-115
E-mail: office@srem-macva.rs
Sajt: www.srem-macva.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROS METAL
21460 VRBAS
KULSKI PUT 16

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
OTKUP I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (021) 701-449
E-mail: radomandjedovic@live.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SEKOPAK
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-B ULAZ 2 3. SPRAT

DRUŠTVO ZA POSTUPANJE SA AMBALAŽNIM OTPADOM DOO


TELEFON: (011) 3130-153
E-mail: office@sekopak.com
Sajt: www.sekopak.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SUEZ VINČA OPERATOR
11070 BEOGRAD
TOŠIN BUNAR 272-V

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 7154-884
Sajt: www.suez.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: