APOS
25260 APATIN
SOMBORSKA 28

AD ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
OTKUP SVIH VRSTI SEKUNDARNIH SIROVINA METALNOG I NEMETALNOG POREKLA

TELEFON: (025) 773-130
E-mail: aposad@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIS RECIKLAŽNI CENTAR
26230 OMOLJICA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA BB

CENTAR ZA RECIKLAŽU IT I ELEKTRONSKE OPREME OGRANAK BOŽIĆ I SINOVI DOO

TELEFON: (013) 618-064
E-mail: office @ it-recycling.biz
Sajt: www.it-recycling.biz

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DULEX
31000 UŽICE
VIDOVDANSKA 25

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
TRGOVINA I PRERADA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (031) 522-072

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GALAX OIL
11000 BEOGRAD
CARA UROŠA 55

DOO DISTRIBUCIJA INDUSTRIJSKIH I MOTORNIH ULJA GALAX

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2180-826
E-mail: office@galax.rs
Sajt: www.galax.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOS-PODUNAVLJE
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
OLGE MILOŠEVIĆ 11

AD ZA PRIKUPLJANJE I PRIMARNU PRERADU INDUSTRIJSKIH OTPADAKA U STEČAJU

CENTRALA: (026) 313-538

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JABLANOVICA
36350 RAŠKA
SAVATIJA MILOŠEVIĆA 14-16

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
RECIKLAŽA OTPADNIH AUTO I TERETNIH GUMA

MOBILNI TELEFON: 065 9099-909
E-mail: raskarecycling@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALCOMMERCE
21000 NOVI SAD
BATE BRKIĆA 34

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ZASTUPANJE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (021) 301-233

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBNOVA PROMET-MALEŠEV
25250 ODŽACI
BRANISLAVA NUŠIĆA 26-A

AD ZA PRIKUPLJANJE I PRERADU SIROVINA I PROMET ROBA I USLUGA

TELEFON: (025) 5742-190

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OTPAD
24000 SUBOTICA
MAJŠANSKI PUT 51

DOO ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I PROMET INDUSTRIJSKIH OTPADAKA

TELEFON: (024) 577-530
E-mail: suboticaotpad@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POTIS AD POŽAREVAC
12223 GOLUBAC
BEOGRADSKA BB

OTKUPNA STANICA GOLUBAC

STOVARIŠTE: (012) 678-412

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POTIS AD POŽAREVAC
12000 POŽAREVAC
ČEDE VASOVIĆA 39

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA AD

TELEFON: (012) 555-347

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STARA VAROŠ
34310 TOPOLA
PILOTA ZORANA TOMIĆA 32

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
TRGOVINA NA VELIKO INDUSTRIJSKIM OTPACIMA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 6811-633
E-mail: varostopola@mts.rs
Sajt: www.staravaros.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STARA VAROŠ
11420 SMEDEREVSKA PALANKA
GLAVAŠEVA BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TOPOLA, RADNA JEDINICA SMEDEREVSKA PALANKA
TRGOVINA NA VELIKO INDUSTRIJSKIM OTPACIMA

TELEFON: (026) 317-321
E-mail: varospalanka@mts.rs
Sajt: www.staravaros.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STARA VAROŠ
32000 ČAČAK
LJUBIĆKO POLJE 558 BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE TOPOLA, RADNA JEDINICA ČAČAK
TRGOVINA NA VELIKO INDUSTRIJSKIM OTPACIMA

TELEFON: (032) 5459-355
E-mail: cacak@staravaros.rs
Sajt: www.staravaros.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YUCRON
34000 KRAGUJEVAC
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 64

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TRANSPORT NIŠ, SEKUNDARNE SIROVINE OGRANAK KRAGUJEVAC

TELEFON/TELEFAKS: (034) 365-290

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: