ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA
21000 NOVI SAD
PUT NOVOSADSKOG PARTIZANSKOG ODREDA 1

DOO ZA INŽENJERING, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ENERGETSKIH OBJEKATA

TELEFON: (021) 4877-222
E-mail: juzna.backa@entjuba.rs
Sajt: www.entjuba.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEFONKABL
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 219

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET U OBLASTI TELEKOMUNIKACIONIH INFRASTRUKTURA

TELEFON: (011) 3040-200
E-mail: tkb@tkb.rs
Sajt: www.tkb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BELL - TELECOM
36000 KRALJEVO
RADA KONČARA 7

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I SERVISIRANJE TELEKOMUNIKACIONE OPREME DOO

TELEFON: (036) 371-555

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CARNELIAN
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 68-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (021) 4739-000
E-mail: carnelian@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DAN - KOM
11300 SMEDEREVO
KARAĐORĐEVA 19

DOO ZA POSLOVNE USLUGE

TELEFON: (026) 229-229

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECONOM COP
24000 SUBOTICA
CELOVEČKA 7

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (024) 673-110
E-mail: economcop@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROIZGRADNJA
31250 BAJINA BAŠTA
MILENKA TOPALOVIĆA 92

AD PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU BETONSKIH STUBOVA, TRAFO-STANICA I PRATEĆIH ELEMENATA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

CENTRALA: (031) 862-144
E-mail: prodajabb@mts.rs
Sajt: www.ebb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROIZGRADNJA
11010 BEOGRAD
TOPLICE MILANA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA DOO

TELEFON: (011) 3470-175
E-mail: info@elektroizgradnja.rs
Sajt: www.elektroizgradnja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROMONTAŽA
36000 KRALJEVO
AERODROMSKA 7

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZGRADNJU I REMONT ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (036) 382-300
E-mail: office@elektromontaza.rs
Sajt: www.elektromontaza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROMONTAŽA
11000 BEOGRAD
OBLAKOVSKA 51

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, IZGRADNJU I REMONT ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA DOO KRALJEVO

TELEFON: (011) 7854-747
E-mail: office@elektromontaza.rs
Sajt: www.elektromontaza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELKOMONT
31000 UŽICE
NIKOLE PAŠIĆA 50

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZVODJENJE ELEKTRO RADOVA DOO

TELEFON: (031) 523-607
E-mail: office@elko.rs
Sajt: www.elko.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENERGOTEHNIKA-JUŽNA BAČKA
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 38 GTC 19 AVENUE

DOO ZA INŽENJERING, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE ENERGETSKIH OBJEKATA NOVI SAD, PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

TELEFON: (011) 6555-937
E-mail: juzna.backa@entjuba.rs
Sajt: www.entjuba.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FORUM VIZIJA
11232 RIPANJ
PUT ZA KOLONIJU 97

AD ZA PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJU, TRANSPORT I IZGRADNJU DALEKOVODA I DRUGIH ELEKTROPRIVREDNIH SAOBRAĆAJNIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA U STEČAJUInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HELIOS
11211 BEOGRAD
MORAVSKE DIVIZIJE 5/1

DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE
KOMPLETNA REŠENJA U OPTIČKIM KOMUNIKACIJAMA

TELEFON: (011) 3432-239
E-mail: info@helios-optic.com
Sajt: www.helios-optic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HIDRO-TAN
11070 BEOGRAD
JURIJA GAGARINA 13

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
IZGRADNJA HIDROELEKTRANA, MINI HIDROELEKTRANA, TRAFOSTANICA, SISTEMA ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE, OPGV I PROJEKT MENADŽMENT U OBLASTI IZGRADNJE OBJEKATA

TELEFON: (011) 3110-233
E-mail: office@hidrotan.rs
Sajt: www.hidrotan.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: