ARABESA

 
11194 BEOGRAD
PROLETERSKA 2-A

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE, SKUPLJANJE I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA DOO
SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA

(011) 3057-250
TELEFON
(011) 8001-016
TELEFON
(011) 8001-433
TELEFON


PIB:
102837427
Matični broj:
17481649
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: