Katalog


 

Štampano izdanje Privrednog Imenika Srbije izlazilo je neprekidno od 1991. godine u formatu privrednog imenika i jedno je od prvih poslovnih izdanja tog tipa u Srbiji posle raspada SFR Jugoslavije. U toku svog dugogodišnjeg neprekidnog izlaženja postignut je tiraž od više desetina hiljada primeraka. Za to vreme stalno se radilo na poboljšanju tehničkih karakteristika izdanja i usavršavanju prezentacije sadržaja, naročito u pogledu Klasifikacije delatnosti koja je primenjena u drugom delu knjige Vodiču kroz delatnosti. Od 2014. godine izlazilo je specijalno godišnje dvojezično izdanje Privrednog Imenika Srbije-Katalog, na Srpskom i Engleskom jeziku, u kojem je pažnja usmerena na uspešne i značajne firme iz Republike Srbije, prema izboru redakcije Privrednog Imenika Srbije. Od 2019. godine i katalog izlazi u formatu digitalnog izdanja kao e-Katalog Privrednog Imenika Srbije i dostupan je za preuzimanje sa našeg sajta.

B2B Katalog

Katalog Privrednog Imenika Srbije je specijalno digitalno godišnje B2B izdanje, u kojem je pažnja usmerena na uspešne i značajne firme iz Republike Srbije, a prema izboru redakcije Privrednog Imenika Srbije. Katalog je dvojezični, na Srpskom i Engleskom jeziku i planirana je njegova besplatna distribucija u Srbiji i inostranstvu.

Srž ovog izdanja je Poslovni Adresar sa 500 firmi, organizacija i institucija iz Republike Srbije prema izboru redakcije Privrednog Imenika Srbije.

Kriterijumi za izbor su u skladu sa uređivačkom politikom “jednakih mogućnosti” redakcije i B2B konceptom Privrednog Imenika Srbije. Pri tom u ovom izboru nisu mogle biti preskočene najveće srpske kompanije, ne samo zbog njihove veličine u smislu broja zaposlenih, vrednosti, prometa i profita, već i zbog njihovog značaja za veliki broj manjih poslovnih subjekata, a isti kriterijum je primenjen i kod jednog broja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji imaju svoje mesto u Katalogu Privrednog Imenika Srbije. Drugi uslov je učestalost pojavljivanja u toku godine u statistikama pravljenim na osnovu anketa i istraživanja tržišta sprovedenih od strane redakcije Privrednog Imenika Srbije i naših saradnika na terenima širom Srbije. I treći uslov je broj upita i poseta stranicama poslovnih subjekata na sajtu Privrednog Imenika Srbije koja ima naglašen B2B karakter i sa dnevnom posetom preko 7.000 jedinstvenih posetilaca predstavlja relevantan izvor informacija u tom smislu.

B2B Katalog stranice

Katalog Privrednog Imenika Srbije se u Srbiji distribuira besplatno svim pretplatnicima i oglašivačima u izdanjim Privrednog Imenika Srbije, sajmovima, zainteresovanim firmama i institucijama, kao i ambasadama i stranim trgovinskim komorama i predstavništvima. U inostranstvu je planirana distribucija Kataloga preko sajmova i sistema trgovinskih (privrednih) komora.

Katalog za 2024. godinu Privrednog Imenika Srbije je dostupan za pregled svim posetiocima sajta kao e Katalog 2024:

preuzimanje-ekatalog.gif

Katalog Privrednog Imenika Srbije za 2024. može se preuzeti i u PDF formatu (Veličina fajla za preuzimanje je 78,5 MB):

Poručivanjem sa ovog sajta ostvarujete pravo na kupovinu sa internet popustom kroz mogućnost besplatnog upisa i objave podataka u svim izdanjima Privrednog Imenika Srbije (Prvo na internetu, a zatim u ostalim izdanjima).

Više o oglašavanju u Katalogu Privrednog Imenika Srbije >>>