Uslovi korišćenja


 

Internet sajt www.privredni-imenik.com (U daljem tekstu: Internet sajt Privrednog Imenika Srbije ili Sajt) kao i druga izdanja Privrednog Imenika Srbije deo su multimedijalnog B2B projekta i vlasništvo su privrednog društva Telcom doo iz Beograda (U daljem tekstu: Vlasnik sajta). Korišćenjem ovog sajta pristajete na uslove i pravila koji su navedeni u daljem tekstu.

Internet sajt Privrednog Imenika Srbije sadrži informacije, oglase, tekstove, dizajn, fotografije i grafiku koji su u vlasništvu Vlasnika sajta ili trećih lica (fizičkih ili pravnih) i isključivo su namenjene za pregledanje u poslovne svrhe. Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja sa Internet sajta Privrednog Imenika Srbije, kopiranje, brisanje, prepravke radi objavljivanja u sličnim publikacijama, prodaje informacija drugim licima ili kopiranje bilo koje strane sajta za prikazivanje na nekom drugom sajtu na internetu. Sadržaj Internet sajta Privrednog Imenika Srbije ne sme se koristiti u svrhe telemarketinga, slanja masovne e-pošte ili spamovanje.

Internet sajt Privrednog Imenika Srbije prenosi informacije o privrednim subjektima iz Republike Srbije "onakve kakve jesu" i Vlasnik sajta ne daje nikakve garancije za tačnost informacija i sadržaja na sajtu i takođe ne garantuje za proizvode, usluge i preporuke koji se reklamiraju na Internet sajtu Privrednog Imenika Srbije i drugim izdanjima, osim za one koji se odnose na usluge i proizvode Vlasnika sajta i za koje odgovara u skladu sa zakonskom regulativom. Vlasnik sajta ne prihvata obavezu da kontroliše žigove, autorska, intelektualna i druga prava trećih lica. Vlasnik sajta očekuje od Korisnika obaveštenja o netačnim informacijama koje se pojavljuju na Internet sajtu Privrednog Imenika Srbije preko kontakt obrasca ili obrasca upitnika i u tom slučaju će besplatno izvršiti ažuriranje svih dostavljenih podataka u svim izdanjima.

Internet sajt Privrednog Imenika Srbije ne obrađuje i ne čuva osnovne identifikacione podatke fizičkih lica, niti njihove kontakt podatke, osim e-mail adresa ostavljenih svojevoljno preko obrasca za prijavu na newsletter Privrednog Imenika Srbije. U tom smislu naša politika privatnosti je u potpunosti usklađena  sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS broj 87/2018, "Zakon o zaštiti podataka o ličnosti").

Vlasnik sajta ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu pravilnim ili nepravilnim korišćenjem Internet sajta Privrednog Imenika Srbije, brisanjem ili učitavanjem fajlova ili pristupom bilo kom delu internet mreže preko linkova i oglasa na sajtu. Takođe ne garantuje ni sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse Internet sajta Privrednog Imenika Srbije.

Vlasnik sajta zadržava pravo da bez prethodne najave vrši izmene uslova korišćenja Internet sajta Privrednog Imenika Srbije i cene proizvoda i usluga u vezi sa time, kao i neophodne izmene sadržaja na svim stranama sajta u skladu sa uređivačkom koncepcijom i imajući u vidu prava i interese trećih lica kao oglašivača i korisnika sadržaja sajta i drugih povezanih izdanja.

Ovi uslovi korišćenja čine ugovor između Vlasnika sajta i Korisnika Internet sajta Privrednog Imenika Srbije. Samim korišćenjem Internet sajta Privrednog Imenika Srbije Korisnik pristaje na ove uslove. Poznavanje ovih uslova korišćenja u svakom trenutku su obaveza Korisnika Internet sajta Privrednog Imenika Srbije. Pored ovih uslova korišćenja Korisnik je obavezan da poštuje i pravila koje su posebno označena kao uslovi i pravila pojedinačnih servisa na Internet sajtu Privrednog Imenika Srbije.