BANAT

 
26216 UZDIN
TRG OSLOBOĐENJA 1

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

(013) 673-306
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
102379941
Matični broj:
08773378
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: