NAPREDAK

 
26360 PLANDIŠTE
ILINDENSKA 2

AKCIONARSKO DRUŠTVO

(013) 861-046
TELEFON
(013) 861-255
TELEFON
(013) 861-051
TELEFAKS


PIB:
100415730
Matični broj:
08030243
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: