AGENCIJA ZA FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE - GLOBAL PROTECT SERVICE BEOGRAD
25.06.2020.

 

GLOBAL PROTECT SERVICE iz Beograda je privredno društvo čije delovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, te na apsolutnoj diskreciji i lojalnosti klijentu. GLOBAL PROTECT SERVICE pruža vrhunsku uslugu iz oblasti fizičkog obezbeđenja, zaštitu lica i objekata, industrijskih pogona, gradilišta, poslovnih zgrada, javnih skupova i manifestacija, zaštitu lica u mestu i pokretu...

Nekoliko reči o nama

Delovanjem u svom radu GLOBAL PROTECT SERVICE teži da sve probleme preventivno otkloni. Osnovni princip rada je profesionalno i zakonito obavljanje radnih zadataka i čuvanje poverljivih podataka o klijentu. Radnici obezbeđenja su fizički, psihički i stručno osposobljeni, spremni da se suoče sa svim neočekivanim situacijama i da ih uspešno reše. Uniformisani su i opremljeni sa najsavremenijim sredstvima radio-veza, metal-detektorima i svim vrstama naoružanja.

Misija

Efikasna i kontinuirana podrška organizacijama, institucijama i privrednim sistemima u definisanju i uvođenju bezbednosne funkcije kojom se iz jedne tačke prate, procenjuju i analiziraju rizici, upravlja bezbednosnim kapacitetima, koordiniraju aktivnosti na prevenciji potencijalnih pretnji i opasnosti, priprema adekvatan odgovor za slučaj vanrednih situacija koje nanose gubitke po sistem.

Filozofija

Profesionalnost pre svega.

Profesionalna usluga

Da bi postigli nivo i kvalitet rada kojem streme od samog postanka obezbeđenja u okviru GUARD PROTECT SERVICE, kompanija zapošljava ljude koji svojim mentalnim i fizičkim osobinama zadovoljavaju sve kriterijume za obavljanje ovog posla na prostorima Srbije, a sve u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. Povoljne cene GLOBAL PROTECT SERVICE klijentima nudi cene usluga koje su među najpovoljnijima na tržištu.

Podrška

Svojim klijentima GLOBAL PROTECT SERVICE nudi podršku 00-24 preko svog operativnog centra.

Profesionalni zaposleni

GLOBAL PROTECT SERVICE klijentima nudi najbolje zaposlene koji mogu odgovoriti svim zahtevima. Oni su obučeni prema najvišim standardima koje propisuje ova profesija.

Fizičko tehničko obezbeđenje

GLOBAL PROTECT SERVICE d.o.o. Beograd je privredno društvo čije delovanje počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, te na apsolutnoj diskreciji i lojalnosti klijentu. Takođe u svojoj delatnosti ispunjava sve zakonske uslove za obavljanje usluga privatnog obezbeđenja, a sve u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

GLOBAL PROTECT SERVICE pruža vrhunsku uslugu iz oblasti fizičkog obezbeđenja, zaštitu lica i objekata, industrijskih pogona, gradilišta, poslovnih zgrada, javnih skupova i manifestacija, zaštitu lica u mestu i pokretu.

Global Protect Service d.o.o.

Beranska 2v 11000 Beograd

Tel/Fax: + 381 11 305 52 52

Mob: +381 65 332 22 78

Mail: office@globalprotect.rs

Web: www.globalprotect.rs

Informacije za kontakt sa kompanijom GLOBAL PROTECT SERVICE na sajtu Privrednog Imanika Srbije >>>