Ažuriranje podataka u Privrednom Imeniku Srbije
01.01.1970.

 

Privredni Imenik Srbije organizuje non-stop aktivnosti na prikupljanju informacija o privrednim subjektima Republike Srbije radi ažuriranja sopstvene baze podataka. Sve te informacije dobijene terenskim, telefonskim i internet anketama koriste se isključivo za pripremanje i izdavanje štampanog, elektronskog i internet izdanja Privrednog Imenika Srbije. Tako je u toku maja 2011. u bazi podataka obrisano 348, upisano novih 441 i ukupno ažurirano 1.840 privrednih subjekata. Na današnji dan u bazi Privrednog Imenika Srbije ima 51.436 upisanih aktivnih privrednih subjekata.

Korisnicima internet izdanja Privrednog Imenika Srbije svi novi podaci o privrednim subjektima Republike Srbije postaju dostupni za 7, a najkasnije 30 dana od momenta prijema upitnika ili oglasnog materijala i to u toku narednog redovnog nedeljnog ažuriranja baze podataka na serveru Privrednog Imenika Srbije. Više o tome možete saznati na strani Online Privredni Imenik Srbije...

Podaci u elektronskom izdanju Privrednog Imenika Srbije (na CD-u) ažuriraju se kvartalno (tromesečno), a pretplatnicima na ovo izdanje omogućeno je ažuriranje i samog programa i podataka preko interneta korišćenjem opcije za učitavanje novih modula podataka i programa. Pošto provere koje su najnovije verzije programa i podataka dostupne, mogu ih preuzeti preko interneta uz napomenu da je neophodno da rade sa registrovanom verzijom programa. Više o načinu preuzimanja novih programa i podataka za korisnike elektronskog izdanja Privrednog Imenika Srbije možete pročitati na strani Upgrade & Update. Elektronsko izdanje Privrednog Imenika Srbije inače možete potpuno BESPLATNO preuzeti sa adrese http://www.privredni-imenik.com/docs/setup.exe

Informacije o Vašoj firmi možete proveriti na stranicama za pretrage Online Privrednog Imenika Srbije. U slučaju da podataka nema ili su nepotpuni možete ih nam dostaviti preko obrasca za ažuriranje, a izdavač Privrednog Imenika Srbije se obavezuje da će ih u najkraćem roku obraditi, a zatim objaviti putpuno BESPLATNO u svim izdanjima Privrednog Imenika Srbije, prvo u internet izdanju, a kasnije u elektronskom i štampanom izdanju Privrednog Imenika Srbije.