JOMAPEKS - KOMPLETNA OPREMA ZA FARME NA JEDNOM MESTU
15.02.2018.

 

Kompanija JOMAPEKS d.o.o. iz Novog Sada projektuje, proizvodi i montira opremu za živinarske i stočarske farme. Proizvodni program obuhvata automatske sisteme hranjenja i napajanja kako za tov brojlera, ćuraka, gusaka, pataka tako i za matična jata teške i lake linije živine. Proizvodni program sadrži takođe proizvodnju opreme za svinjogojske i govedarske farme.

Kako slogan kompanije glasi ’’KOMPLETNA OPREMA NA JEDNOM MESTU’’, JOMAPEKS svoju ponudu kompletira sa ostalim elementima opreme koja je neophodna za dobro funkcionisanje ambijentalnih parametara u savremenim farmama, a tu spadaju sistemi ventilacije, hlađenja, grejanja i kompjuterskog upravljanja svim potrebnim parametrima u farmama.

Proizvodni program kompanije JOMAPEKS kompletiran je sa uvozom proizvoda i delova od renomiranih proizvodjača iz zemalja EU.

U JOMAPEKS-u posvećuju maksimalnu pažnju svakom individualnom kupcu radi zajedničkog pronalaženja najboljih investicionih rešenja, bez obzira na to da li se radi o relativno malim kupcima i farmerima ili velikim živinarsko-stočarskim kompleksima.

U JOMAPEKS-u konstatno istražuju moderne tehnologije i pouzdane proizvode, pritom se oslanjajući na sopstveno znanje i iskustvo i plodnu saradnju sa značajnim inostranim partnerima.

Oprema za živinarske farme podrazumeva kompletnu kaveznu opremu za smeštaj koka nosilja radi proizvodnje konzumnih jaja, kao i opremu za eksploataciju roditeljskog jata, tov brojlera, odgoj mladih kokica nosilja, ćuraka, pataka i gusaka što podrazumeva podni sistem držanja živine. Oprema je potpuno automatizovana i zahteva minimum prisustva radnika na farmi.

Sistemi za hranjenje uključuju automatizovanu opremu za transport i distribuciju hrane i optimalan izbor hranilica. Kompanija JOMAPEKS proizvodi pužne transportere velikih kapaciteta, a ima i proizvodnju fleksibilnih beskonačnih spirala. Oba ova sistema služe sa distribuciju koncentrovane suve hrane i zrnastih žitarica.

U ponudi je i oprema za napajanje preko nipli po sistemu "Kap po kap" kojom se obezbedjuje uvek sveža voda, a prostirka ostaje uvek suva do kraja turnusa odgoja životinja.

Ventilacija, grejanje i klimatizacija su važni parametri savremenog i profitabilnog odgoja živine, goveda i svinja. Ponuda Kompanije JOMAPEKS sadrži kompletne uređjaje za stvaranje optimalnog ambijenta u farmama: Izduvni ventilatori, protočni ventilatori, gasni grejači vazduha, mobilni grejači vazduha, viseći grejači vazduha, odvodni sistem i dodatna oprema za korišcenje kod rashlađivanja sa isparavanjem, rashladni jastučići za primenu u poljoprivredi i industriji, atomizeri za hlađenje putem vodene magle (fogging), mobilni klimatizer (cooler)...

Obezbeđeni su i drugi potrebni uređaji poput medikatora, filtera, kaveznih baterija za koke nosilje, traka za izđubrivanje, kaveza za transport živine, ventilatora, regulatora za ventilatore, deflektora, zamračivači svetla, sortir mašine za jaja, debikirke, sajle za transport hrane, sajle za skrepere, širok asortiman nipl pojilica i drugih rezervnih delova za raznu opremu za farme.

JOMAPEKS u svojoj ponudi ima opremu za hranjenje u stočarstvu koja uključuje automatizovanu opremu za transport i distribuciju hrane, kao i sisteme za skladištenje hrane, silose od fiberglasa u veličini od 2 do 53 tone za smeštaj mešane hrane i drugih sirovina. Takođe u svojoj ponudi ima i sisteme za mešanje hrane kao i odgovarajuće sisteme za smeštaj goveda i svinja, kao što su vezovi i ograde, uklještenja, podovi za krmače i prasad, pregrade za boksove, električne grejne ploče, boksovi za prašenje i odgoj prasadi itd.

Kompanija JOMAPEKS je redovni učesnik domaćih, regionalnih ali i svetskih sajmova, pa će tako i ove godine izložiti svoj proizvodni program na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu od 15. do 21. maja 2018.

Više o kompaniji JOMAPEKS >>>

Više informacija o kompaniji JOMAPEKS na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>