MILŠPED GRUPA LIDER U TRANSPORTU I LOGISTICI
15.10.2020.

 

Preko 25 godina MILŠPED je tržišni lider u transportu i logistici u Srbiji. Sa preko 2.500 zaposlenih u sistemu i razgranatom mrežom poslovnica u celom svetu MILŠPED pruža brojne i integrisane usluge, uključujući carinsko posredovanje i zastupanje, organizaciju međunarodnog i domaćeg transporta i distribucije, kao i skladištenje robe-ugovorna logistika...

MILŠPED grupa ima razvijenu mrežu poslovnica u Srbiji, a zahvaljujući besprekornom poslovanju i kontinuiranom ulaganju u unapređenje svojih logističkih rešenja ta mreža se širi na region (Crna Gora, BIH, Makedonija, Albanija) i zemlje Evropske Unije (Hrvatska, Slovenija, Grčka, Nemačka). Poslednje u nizu su poslovnice u Kini-Milšped Kina (Shenzhen) i u Americi-Milšped US (Hammond, Indijana SAD). MILŠPED ima poslovnicu i u Rusiji i to u Moskvi. Više o mreži >>>

MILŠPED grupa u brojevima:

Usluge koje pruža MILŠPED grupa su:

FTL, Groupage i carinsko posredovanje

Sa sopstvenom flotom poslednje generacije i velikim brojem pouzdanih podizvođača MILŠPED može da izađe u susret svim zahtevima klijenta. Organizacija FTL (Full Truck Load) i Groupage i LTL pošiljaka pokriva se sa velikim brojem raspoloživih kamiona na dnevnom nivou. Milšped iza sebe ima dugu tradiciju u pružanju usluga carinskog zastupanja. Više o tome >>>

Skladištenje i distribucija

Milšped Grupa je vodeći logistički provajder u regionu. Sa dve decenije iskustva, skladišna logistika kompanije Milšped danas obezbeđuje superioran servis rastućoj mreži klijenata kombinacijom različitih modernih rešenja i tehnologija. Stručni tim sačinjen od vrhunskih operativaca i inženjera se brine o robi naših klijenata na više od 299.000 m2 skladišnog prostora širom regiona. Više o tome>>>

Brodski, Avio i železnički transport

Usluge u oblasti brodskog transporta uključuju organizaciju prevoza punih i zbirnih kontejnerskih utovara, organizaciju prevoza vangabaritnog, rasutog i tečnog tereta i usluge osiguranja robe.Preko gusto razgranate mreže agenata, MILŠPED je prisutan na svim komercijanim aerodromima u više od 150 država sveta. U saradnji sa vodećim evropskim operaterima, domaćim i inostranim železničkim upravama, MILŠPED pruža usluge organizacije železničkog transporta uz korišćenje najpovoljnijih tarifa.

Industrije

MILŠPED je specijalizovan za različite industrije i zahvaljujući širokoj mreži i međunarodnim partnerima uspešno savlađuje sve geografske prepreke. MILŠPED pokriva sledeće industrije:

Autoindustrija

U skladu sa strategijom razvoja logističkih usluga u oblasti auto-industrije, Milšped AML svojim dugogodišnjim iskustvom i profesionalizmom pruža kompletna optimizovana logistička rešenja za vozila i auto-delove. Specijalizovana firma u ovoj oblasti Milšped AML važi za regionalnog lidera na polju auto-logistike, koji svojim proaktivnim pristupom i na evropskom tržištu predstavlja garanta usluge visokog kvaliteta.

Farmaceutski proizvodi i kozmetika

Farmaceutski proizvodi imaju karakteristične potrebe sa aspekta posebnih uslova transporta, skladištenja, distribucije i regulative. Kompanija MILŠPED uspešno odgovara na zahteve vodećih proizvođača u ovoj oblasti, uz izrazito visok stepen kvaliteta usluge i adekvatno vreme odaziva u skladu sa osetljivošću prirode ove industrije, te zahtevima dobre skladišne i distributerske prakse farmaceutskih proizvoda.

FMCG

Snabdevanje robom široke potrošnje u modernoj logistici je izuzetno zahtevno u pogledu kompleksnosti, sezonskog karaktera i finansijske osetljivosti. Posebnim pristupom, prilagođavajući integrisana rešenja klijentima i njihovim specifičnim zahtevima, MILŠPED obezbeđuje svojim partnerima vrhunsku, efikasnu i ekonomski racionalnu uslugu. Pružajući celovito rešenje za sve potrebe svojih partnera, MILŠPED svakodnevno uspešno optimizuje troškove snabdevanja poštujući globalne standarde u pogledu nivoa usluge. Proizvodnja svojom fleksibilnošću i velikim mogućnostima, MILŠPED odgovara na dinamične promene, pruža čvrst oslonac u sferi logistike za renomirane klijente u oblasti proizvodnje, kako u logistici gotovih proizvoda, tako i u segmentima ulazne i prateće logistike. Tako proizvodne kompanije zadržavaju fokus na na razvoju i kvalitetu svojih proizvoda da ne bi izgubile trku sa konkurencijom.

Moda

Globalno tržište nametnulo je dodatne zahteve pred lanac snabdevanja u modnoj industriji. Pored tradicionalno visokog kvaliteta usluge, do izražaja su došli zahtevi u pogledu skraćenja vremena isporuke, minimiziranja zaliha, blagovremenog plasiranja proizvoda u maloprodajnim objektima i njihove finansijske konkurentnosti.

Auto logistika

MILŠPED AML d.o.o je deo grupacije čiji je potencijal usmeren ka kreiranju logističkih rešenja namenjenih automobilskoj industriji.

Trajno opredeljenje kompanije MILŠPED je pružanje usluga vrhunskog nivoa kvaliteta uz društveno odgovorno poslovanje. U skladu sa tim MILŠPED kontinualno radi na unapređenju svog sistema i usklađivanju poslovanja sa međunarodno priznatim standardima. Standardi u svim segmentima poslovanja jedan su od osnovnih elemenata strategije MILŠED Grupe. Sertifikati >>>

MILŠPED grupa je deo konzorcijuma vodećih evropskih naučno-istraživačkih i privrednih subjekata koji realizuju projekat ENSURESEC, finansiran od strane Evropske komisije kroz fond HORIZON 2020, najveći EU program za istraživanje i inovacije. ENSURESEC je sociotehničko rešenje jedinstveno dizajnirano za zaštitu operacija e-trgovine na digitalnom tržištu od syber i fizičkih pretnji. Projekat kombinuje automatizovane i unapred definisane alate za zaštitu e-trgovine sa monitoringom fizičkih pretnji i kampanjom obuke učesnika u lancu isporuke i korisnika usluga, a u cilju razvoja svesti o rizicima u e-trgovini i jačanja međusobnog poverenja svih zainteresovanih strana. Milšped Group je jedina kompanija iz Srbije uključena u implementaciju i evaluaciju ovako značajnog projekta, i jedina kompanija čije je sedište van teritorije Evropske unije. Više o projektu možete pročitati na sajtu Ensuresec >>>  

Kancelarija

Bulevar Zorana Đinđića 121, 11 070 Novi Beograd, Srbija

Biznis adresa

Industrijska zona bb, 22 314 Krnješevci, Srbija

Telefon +381(0) 11 20 15 100

Fax +381(0) 11 20 15 133

Email office@milsped.com

Više o grupaciji potražite na sajtu kompanije MILŠPED >>>

Kontakt informacije kompanije MILŠPED na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>