Nova usluga kompanije MITECO
26.04.2016.

 

Prevoz otpada drumskim saobraćajem kroz Srbiju

Pored usluga sakupljanja, skladištenja i transporta neopasnog i opasnog otpada, kompanija Miteco iz Beograda će od sada svojim klijentima moći da ponudi i uslugu javnog prevoza stvari, tačnije uslugu prevoza tereta i opasnog tereta u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije.

 

 

Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture je utvrdilo da Miteco ispunjava sve zakonske uslove za pružanje ove usluge, kao i da u svom vlasništvu poseduje odgovarajuća teretna vozila, nakon čega je dostavljena dozvola za javni transport stvari na teritoriji Republike Srbije. Relacija, cena prevoza i drugi uslovi prevoza određivaće se ugovorom zaključenim između prevoznika i korisnika prevoza.

„Naša nova usluga nudi budućim klijentima transport robe i ADR transport robe (transport robe koja spada u opasan otpad opremljenim vozilima i sertifikovanim vozilima) na teritoriji Srbije. Pored vozača sa sertifikatom o stručnoj osposobljenosti za transport opasnog tereta, stručni tim kompanije će za svaki konkretan slučaj razmotriti uslove i obezbediti najpogodniji način transporta“, istakao je Nebojša Tomašević, rukovodilac prodaje i marketinga u kompaniji Miteco.

Više o ovome i drugim uslugama pročitajte na sajtu kompanije MITECO KNEŽEVAC.

Više informacija o ovoj kompaniji na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>