Nove informacije u bazi podataka Privrednog Imenika Srbije
08.06.2015.

 

U periodu od 18.04. do 31.05.2015. ažurirane su informacije za 1.985 poslovnih subjekata u bazi podataka Privrednog Imenika Srbije, obrisano je 436 i uneseno novih 404, tako da baza podataka Privrednog Imenika Srbije sada sadrži 44.414 poslovnih subjekata iz Republike Srbije.

 

Redakcija Privrednog Imenika Srbije organizuje i sprovodi različite aktivnosti radi sakupljanja informacija o poslovnim subjektima iz Republike Srbije. Terenske i telefonske ankete se redovno sprovode i tako dobijene informacije, zajedno sa podacima prikupljenim od strane komercijalnih saradnika i anketara u istraživanjima tržišta, svakodnevno se ažuriraju u bazi podataka i na sajtu Privrednog Imanika Srbije. Ove informacije se ažuriraju kvartalno i dostupne su preko interneta i pretplatnicima na elektronsko izdanje Privrednog Imenika Srbije-Program/CD, a kasnije će biti iskorišćene za izdavanje specijalnih i godišnjih izdanja Privrednog Imenika Srbije.

Proverite informacije o firmama koje se nalaze na sajtu Privrednog Imenika Srbije i slobodno nas obavestite o eventualnim promenama. Sve izmene biće potpuno besplatno ažurirane u najkraćem roku.

Za upis novih firmi i ažuriranje podataka koji se već nalaze u bazi Privrednog Imenika Srbije možete koristiti obrazac za ažuriranje na našem sajtu. Za sve dodatne informacije i pitanja koristite kontakt obrazac.