Novi izgled sajta kompanije MITECO Kneževac
01.01.1970.

 

Kompanija MITECO Kneževac iz Beograda je vodeća firma u Srbiji i regionu u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom. Novi sajt kompanije, prema oceni redakcije Privrednog Imenika Srbije, jedan je od najkvalitetnijih domaćih korporativnih sajtova i svakako najbolji među firmama iz oblasti reciklaže, upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

Visoke ocene sajt je dobio zahvaljujući savremenom dizajnu, izvanrednoj organizaciji i prezentaciji sadržaja namenjenog klijentima i partnerima, ali i sadržaja za sve zainteresovane za novine i aktuelnosti u oblasti reciklaže, zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada i zaštite životne sredine.

Naročite pohvale dobio je segment sajta koji preko najnovijih Vesti i elektronskog magazina kompanije E-zine donosi mnoštvo zanimljivih informacija i time utiče na podizanje svesti o značaju ove oblasti za firme, građane i državu Srbiju.

 

 

Osnovne delatnosti kompanije MITECO Kneževac su reciklaža električnih mašina, remedijacija zagađenih lokacija, zbrinjavanje opasnog otpada i uklanjanje i zbrinjavanje PCB otpada, uz usluge inženjeringa i konsaltinga.

Visoko stručni i obučeni kadrovi i primena standarda ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom i ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom i ISO 18001 za bezbednost i zdravlje na radu, tradicija duga 48 godina i iskustvo stečeno u upravljanju otpadom su garant kvaliteta usluga koje pruža kompanija MITECO Kneževac.

Vizija kompanije MITECO Kneževac je da kroz nove postupke dobijamo novi materijal ili alternativno gorivo, stvarajući dodatnu vrednost za firmu, klijente i društvo na održiv način, istovremeno integrišući srpsku reciklažnu industriju u evropsku.

MITECO Kneževac

Tel +381 11 3564 200

Tel +381 11 2563 318

Tel +381 11 2563 319

Fax+381 11 3564 199

Ulica Oslobođenja 39

11090 Beograd

Srbija

e-mail: info@miteco.rs

www.miteco.rs

 

Nove informacije i vesti iz oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom i zaštite životne sredine potražite na stranicama Miteco-Vesti...

 

 

Elektronski magazin kompanije MITECO Kneževac E-zine namenjen je partnerima, saradnicima, prijateljima i svima onima koji se nalaze u industriji reciklaže i očuvanja životne sredine...