Novi poslovni subjekti u Privrednom Imeniku Srbije
03.09.2015.

 

I u toku letnjih odmora redakcija Privrednog Imenika Srbije nije prekidala rad na ažuriranju baze podataka poslovnih subjekata iz Republike Srbije. U toku jula i avgusta obrađene su informacije za 2.842 poslovna subjekata u bazi podataka Privrednog Imenika Srbije, obrisano je 682 i uneseno 803 nova poslovna subjekta, tako da baza podataka Privrednog Imenika Srbije sada sadrži 44.535 aktivnih poslovnih subjekata iz Republike Srbije.

 

Redakcija Privrednog Imenika Srbije permanentno organizuje i sprovodi terenske i telefonske ankete radi sakupljanja informacija o poslovnim subjektima iz Republike Srbije i tako dobijene informacije, zajedno sa podacima prikupljenim od strane komercijalnih saradnika i anketara u istraživanjima tržišta, svakodnevno se ažuriraju u bazi podataka Privrednog Imenika Srbije.

Sve te informacije praktično odmah postaju vidljive svim korisnicima sajta Privrednog Imenika Srbije, koji se svakodnevno ažurira novim podacima i vrlo brzo i na Google pretraživaču za koji je pretraživač Privrednog Imenika Srbije posebno optimizovan.

Pretplatnicima na elektronsko izdanje Privrednog Imenika Srbije (Program/CD) ove informacije postaju dostupne za ažuriranje programa preko interneta najmanje jedanput u toku meseca, a kasnije će biti iskorišćene za izdavanje specijalnih i godišnjih elektronski i štampanih izdanja Privrednog Imenika Srbije.

Proverite informacije o firmama koje se nalaze na sajtu Privrednog Imenika Srbije i slobodno nas obavestite o eventualnim promenama. Sve izmene i unos novih poslovnih subjekata biće potpuno besplatno ažurirane u najkraćem roku. Za upis novih firmi i ažuriranje podataka koji se već nalaze u bazi Privrednog Imenika Srbije možete koristiti obrazac za ažuriranje na našem sajtu.

Za sve dodatne informacije i pitanja koristite kontakt obrazac.