POLA VEKA SUBOTIČKE TOPLANE
01.01.1970.

 

Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ 02.12.2013. je obeležilo značajan jubilej, pedeset godina postojanja i uspešnog rada. Svečanoj akademiji u Velikoj većnici Gradske kuće prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasade SR Nemačke u Beogradu, Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine i kancelarije KfW Razvojne banke, kao i predstavnici drugih organa i institucija iz Republike Srbije, Pokrajine i grada Subotice.

 

 

Gradonačelnik Subotice Jene Maglai čestitao je rukovodstvu i zaposlenima u JKP „Subotička toplana“ značajnu godišnjicu, i izrazio nadu da će to javno preduzeće i dalje opravdavati poverenje koje su mu ukazali i lokalna samouprava, i građani Subotice. On je rekao da je ovo javno preduzeće prevalilo dug put i postalo jedan od primera na nivou čitave države kako treba da funkcioniše javno preduzeće u ovoj oblasti.

Direktor JKP „Subotička toplana” Pero Rikić je rekao da je ovo veliki dan za „Toplanu“, 50 godina postojanja i rada, i da su i rukovodstvo i zaposleni u ovom javnom preduzeću ponosni na tu činjenicu. Naš slogan je “50 godina grejemo i trajemo” i nadamo se da ćemo u tom duhu i nastaviti. “Zahvalio bih se svima koji su na bilo koji način učestvovali u razvoju preduzeća i čestitao svim zaposlenima ovaj jubilej”, kazao je Rikić.

On je podsetio da je preduzeće nastalo 1963. godine, nakon što je sa radom prestala električna centrala, a da pet decenija od osnivanja ovo preduzeće ponovo planira proizvodnju električne energije na bazi biomase u kombinovanom procesu električne i toplotne energije.

Rikić je istakao da period od poslednjih 10 godina predstavlja period sveobuhvatne obnove i modernizacije daljinskog grejanja. Danas JKP „Subotička toplana”, dodao je, snabdeva preko 10.000 stambenih jedinica i oko 400 poslovnih potrošača u Subotici.

Govoreći o planovima za naredni period, on je rekao da su prioriteti završetak rehabilitacije i modernizacije sistema daljinskog grejanja, povećanje konzuma za 20 odsto u narednih pet godina, kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije u kogenerativnim jedinicama manje snage i postepeno uvođenje obnovljivih izvora toplote u proizvodni sistem toplane.

Na svečanosti plakete zahvalnosti JKP „Subotička toplana“ uručila je delegaciji EU u Srbiji i Vladi SR Nemačke za podršku u razvojnim planovima, kao i dvojici svojih dugogodišnjih direktora, mr Ištvanu Bogdanu i inženjeru Grgi Horvackom Isporuka toplotne energije u vidu vrele vode, počela je 2. decembra 1963. godine.

Ovaj datum se smatra početkom procesa toplifikacije grada Subotice.

Više o ovom događaju možeta naći na sajtu JKP Subotička Toplana >>>