Pripreme za štampu Privrednog Imenika Srbije 2014
01.01.1970.

 

Pripreme za štampu Privrednog Imenika Srbije 2014 su u završnoj fazi i u prvoj polovini decembra novo izdanje ulazi u štampu. Svi pretplatnici i oglašivači treba da što pre dostave izdavaču sve promene i finalne verzije svojih oglasa za štampano izdanje. Podsećamo Vas da je Privredni Imenik Srbije godišnja publikacija, možda jedino štampano izdanje ovog tipa koje će izaći u 2014 godini, te da će sve eventualne promene u knjizi biti moguće izvršiti samo u slučaju doštampavanja produženog tiraža u toku naredne godine. U toku štampe biće moguće izmene samo u posebnim slučajevima i to u situacijama koje su izvodljive u toku procesa štampe.

Štampano izdanje Privrednog Imenika Srbije izlazi iz štampe u toku januara 2014, kada počinje i distribucija pretplatnicima i oglašivačima. Ekspedicija pošiljki biće obavljena preko naše kurirske službe i Pošte Srbije na ruke naručioca (potpisnika) i o tome ćemo blagovremeno obavestiti sve pretplatnike preko sajta i newsletter-a Privrednog Imenika Srbije. Izdavač Privrednog Imenika Srbije kao društveno savesna i odgovorna kompanija je zbog povećanog obima informacija i imajući u vidu da su sve informacije iz baze podataka dostupne bez ograničenja svima na sajtu Privrednog Imenika Srbije, odlučio da ove godine štampa samo informacije o privrednim subjektima koje su ažurirane u toku 2012/13 godine i to samo u vidu Vodiča po delatnostima, čime bi se ostvarile znatne uštede papira.

Elektronsko izdanje Privrednog Imenika Srbije (Program/CD) za 2014 godinu je takođe u pripremi i nastavlja se trend postepenog redizajna radnog okruženja i unapređivanja samog programa. Baza podataka elektronskog izdanja, koja se osvežava tromesečno u toku godine, sada je povezana sa bazom podataka na sajtu Privrednog Imenika Srbije koja se ažurira svakodnevno. Na taj način svi korisnici elektronskog izdanja Privrednog Imenika Srbije su u mogućnosti da provere tačnost podataka u svom programu, bez obzira na verziju i pretplatnički odnos. Program/CD Privrednog Imenika Srbije za 2014 godinu biće takođe distribuiran pretplatnicima preko naše kurirske službe i Pošte Srbije u toku januara 2014.

Izdavač Privrednog Imenika Srbije ovim putem upućuje Poziv pretplatnicima i oglašivačima da u skladu sa svojim ugovornim obavezama:

1. Dostave izdavaču sve promene podataka i finalne verzije svojih oglasa za štampano izdanje Privrednog Imenika Srbije.

2. Izvrše uplatu zaostalih dugovanja ukoliko su u pretplatničkom odnosu, jer se radi o nižim pretplatnim cenama.

Za dostavu podataka možete koristiti obrazac za ažuriranje podataka na sajtu Privrednog Imenika Srbije. Gotove oglase i slike u bilo kojem od formata i rezoluciji za štampu (300 dpi) šaljite na e-mail adresu: marketing@privredni-imenik.com

Za sve informacije o stanju duga i računima koristite kontakt obrazac ili kontakt telefon/telefax redakcije Privrednog Imenika Srbije broj: 011 2438-414