SAJMOVI ENERGETIKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA BEOGRADSKOM SAJMU
28.09.2018.

 

Na Beogradskom sajmu će se od 3. do 5. oktobra 2018. održati 14. Međunarodni sajam energetike (UFI), najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom. U istom terminu biće održan i 15. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa-EcoFair, najveći i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu posvećen sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine.

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.

I izlagački i konferencijski segment Sajma energetike uključuju sve tematske podnivoe, od naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje i eksploatacije, do obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja ili neposrednog korišćenja prirodnih resursa.

S razlogom nosi odrednicu međunarodne manifestacije, ali akcenat je i na njegovom tržišnom karakteru, odnosno prilici da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije i lokalne samouprave.

Tematika sajma je: Električna energija, kogeneracija, ugalj, nafta i gas, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, rudarstvo. Investicioni projekti u energetskom i rudarskom sektoru, zelene investicije, regionalni energetski projekti kroz regionalnu saradnju, regionalno napredovanje, poslovni sastanci kompanija i institucija regiona. Javno-privatno partnerstvo, obnovljivi izvori energije, ubrzani razvoj tržišta biomase, energetska efikasnost, grejne tehnologije, pametno upravljanje energijom, novi modeli finansiranja kroz ESCO projekte, rudarstvo Srbije i regiona.

Kao i prethodnih godina pokrovitelj sajma je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije. Partneri sajma su Privredna komora Srbije i mnoga druga strukovna udruženja i akademske institucije Srbije i regiona.

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa-EcoFair, najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine.

Centralne teme su „zelena ekonomija“, industrija reciklaže i upravljanje otpadom.

Oba programa, izlagački i stručni prateći, obuhvataju sve segmente zaštite životne sredine: zemljište, vazduh, vodu, prirodnе resursе, reciklažu, berze ekoloških usluga, lokalnu samoupravu, komunalnu opremu, nevladin sektor koji se bavi zaštitom životne sredine…

Tematika sajma su:

- Zelene investicije u infrastrukturu i zaštitu životne sredine

- Privlačenje investicija i finansija iz EU fondova u region, zajedničko regionalno apliciranje za projekte, regionalni projekti kroz regionalnu saradnju

- Regionalno napredovanje, poslovni sastanci kompanija i institucija regiona

- Javno-privatno partnerstvo 

Kao i prethodne godine, očekuje se tradicionalno pokroviteljstvo resornog Ministarstva zaštite životne sredine.

14. Međunarodni sajam Energetike i rudarstva i 15. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa-ECOFAIR 2018 održaće se u Hali 1 Beogradskog sajma. Radno vreme sajmova je od 10 do 17 časova. Cena ulaznica je 300 dinara za pojedinačne i 100 dinara za grupne posete i studente sa indeksom. Cena parkinga je 100 dinara po satu.

Organizator sajmova je Beogradski sajam:

Projektni tim

Zoran Gligorić, koordinator Tel: +381 (0)11 2655-486

e-mail: zoran.gligoric@sajam.rs

Aleksandra Nikolić, saradnik na projektu

Tel/faks: +381 (0)11 2655-305

Danica Kordić, saradnik na projektu

Tel/faks: +381 (0)11 2655-556

Bogdan Vujović, saradnik na projektu

Tel/faks: +381 (0)11 2655-842

e-mail projektnog tima: energetika@sajam.rs; ekologija@sajam.rs

B2B

visitus@sajam.rs

Za više informacija o sajmovima posetite internet stranice Sajma energetike i Sajma zaštite životne sredine >>>