e-Katalog Privrednog Imenika Srbije za 2019. godinu
16.02.2019.

 

Novi e-Katalog Privrednog Imenika Srbije za 2019. godinu upravo je izašao. Katalog Privrednog Imenika Srbije za 2019. godinu je specijalno elektronsko godišnje izdanje na Srpskom i Engleskom jeziku. Namenjen je pretplatnicima i oglašivačima u svim izdanjima Privrednog Imenika Srbije i drugim zainteresovanim firmama i institucijama, sajmovima u Srbiji i inostranstvu, ambasadama i trgovinskim komorama i predstavništvima u Srbiji i inostranstvu.

Srž e-Katolaga čini Poslovni adresar sa 500 firmi, organizacija i institucija iz cele Srbije u izboru redakcije Privrednog Imenika Srbije. Kriterijumi za izbor su u skladu sa uređivačkom politikom redakcije Privrednog Imenika Srbije, koja daje isti tretman i jednake šanse svim poslovnim subjektima iz Republike Srbije. Svakako, prilikom izbora nisu mogle biti preskočene najveće srpske kompanije, ne samo zbog njihove veličine u smislu broja zaposlenih, vrednosti, prometa i profita, već i zbog njihovog značaja za veliki broj drugih poslovnih subjekata u Srbiji. Isti kriterijum je primenjen i kod jednog broja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji imaju svoje mesto u e-Katalogu za 2019. Drugi uslov je učestalost pojavljivanja u statistikama koje se prave na osnovu anketa i istraživanja tržišta sprovedenih od strane redakcije Privrednog Imenika Srbije i naših saradnika na terenima širom Srbije u toku prošle godine. I treći uslov bio je broj upita i poseta njihovim stranicama na internet prezentaciji Privrednog Imenika Srbije www.privredni-imenik.com, koja ima naglašen B2B karakter i sa dnevnom posetom preko 5.000 jedinstvenih posetilaca predstavlja relevantan izvor informacija u tom smislu.

U e-Katalogu Privrednog Imenika Srbije za 2019. godinu odabrani privredni subjekti razvrstani su u Poslovnom Adresaru po abecedi i uz logotip i linkove predstavljeni sledećim informacijama:

NAZIV FIRME

POŠTA I MESTO

ULICA I BROJ

(POZIVNI BROJ) TELEFON

(POZIVNI BROJ) TELEFAX

MOBILNI TELEFON

ADRESA E-POŠTE

INTERNET ADRESA

Katalog Privrednog Imenika Srbije 2019. možete preuzeti sa našeg sajta na linku e-Katalog (fajl ekatalog2019.exe veličine 57,4 MB):

preuzimanje-ekatalog.gif

Katalog za 2019. godinu dostupan je za preuzimanje i u pdf formatu (Katalog2019.pdf veličine 38,9 MB):

Više o e-Katalogu Privrednog Imenika Srbije >>>