Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

DRVO I NAMEŠTAJ

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

ODRŽAVANJE I POPRAVKA NAMEŠTAJA

Šifra delatnosti: 952400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata ponovno tapaciranje, doradu, popravku i obnavljanje nameštaja i opreme u kući, uključujući kancelarijski nameštaj.

POSREDOVANJE U PRODAJI NAMEŠTAJA, PREDMETA ZA DOMAĆINSTVO I METALNE ROBE

Šifra delatnosti: 461500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

PROIZVODNJA DRVNE AMBALAŽE

Šifra delatnosti: 162400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - sanduka, kutija, gajbi i slične ambalaže od drveta - paleta, boks-paleta i drugih postavnih površina od drveta - buradi, bačvi, kaca i drugih bačvarskih proizvoda od drveta - kalemova za kablove i dr. od drveta

PROIZVODNJA FURNIRA I PLOČA OD DRVETA

Šifra delatnosti: 162100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju furnira koji je dovoljno tanak da može da se koristi za furniranje, prevlačenje iverastih ploča ili u druge svrhe: obrušene, bojene, prevučene, impregnisane furnirske listove i furnir u obliku uzorka - proizvodnju vezanih, furnirskih i sl. ploča - proizvodnju ploča srednje gustine (MFD) i drugih ploča vlaknatica - proizvodnju iverastih ploča - proizvodnju ploča vlaknatica - proizvodnju slojevitog i komprimovanog drveta - proizvodnju lepljenog drveta i laminiranog furnira

PROIZVODNJA KUHINJSKOG NAMEŠTAJA

Šifra delatnosti: 310200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju kuhinjskog nameštaja.

PROIZVODNJA MADRACA

Šifra delatnosti: 310300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju madraca: madraca sa oprugama, punjenih ili iznutra opremljenih nosećim materijalima; nepresvučenih madraca od penaste gume ili plastičnih masa - proizvodnju pomoćnih madraca

PROIZVODNJA NAMEŠTAJA ZA POSLOVNE I PRODAJNE PROSTORE

Šifra delatnosti: 310100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju nameštaja bilo koje vrste, od bilo kakvog materijala (osim od kamena, betona ili keramike), za bilo koji prostor i u bilo koju svrhu: - stolica i garnitura za sedenje za: kancelarije, radne sobe, hotele, restorane i javne prostorije - sedišta za pozorišta, bioskope i sl. - posebnog nameštaja za prodavnice: pultova, izložbenih kutija, polica i dr. - kancelarijskog nameštaja - nameštaja za laboratorije - dekorativnih kolica za restorane - nameštaja za crkve, škole i restorane

PROIZVODNJA OSTALE GRAĐEVINSKE STOLARIJE I ELEMENATA

Šifra delatnosti: 162300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju proizvoda od drveta namenjenih prvenstveno za upotrebu u građevinarstvu: greda, drveta za rogove (krov), krovnih konstrukcija i dr.; drvenih krovnih podupirača, prefabrikovanih, laminiranih lepkom i povezanih metalom; vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, koji sadrže ili ne sadrže metalne delove opreme kao što su šarke, brave itd.; stepenika, ograda i dr.; šindre, cepanog (tesanog) drveta, kalupa, modela i ukrasa od drveta - proizvodnju montažnih kuća ili elemenata prevashodno od drveta, npr. sauna - proizvodnju pokretnih kućica - proizvodnju zidova i pregrada od drveta (osim onih koji mogu da stoje samostalno)

PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVETA, PLUTE, SLAME I PRUĆA

Šifra delatnosti: 162900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju raznih proizvoda od drveta: drvenih drški i delova za alat, metli, četki i dr.; drvenih kalupa za obuću, drvenih vešalica i sl.; drvenog pribora za kuhinjsku upotrebu; zidnih i stajaćih stalaka za odela i šešire; drvenih statueta i ukrasa, marketarije i intarzije od drveta; drvenih kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda; drvenih kalemova, motovila za konac za šivenje i sličnih proizvoda od struganog drveta; ostalih predmeta od drveta - preradu prirodne plute - proizvodnju proizvoda od prirodne ili aglomerisane plute (uključujući podne obloge i zapušače) - proizvodnju pletenica i proizvoda od pletarskih materijala: slame, pruća, trske i sl. - proizvodnju korpi i druge pletarske robe - proizvodnju briketa za loženje napravljenih od sabijenog drveta ili supstituta kao što su kafa ili soja - proizvodnju drvenih okvira za slike i ogledala - proizvodnju okvira za slikarska platna - proizvodnju drvenih delova obuće (npr. štikli ili kalupa) - proizvodnju držača za kišobrane, štapove i sl. - proizvodnju delova za lule

PROIZVODNJA OSTALOG NAMEŠTAJA

Šifra delatnosti: 310900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju sofa i setova sofa - proizvodnju baštenskih stolica i garnitura za sedenje - proizvodnju nameštaja za spavaće sobe, trpezarije, bašte, dnevni boravak, kupatila i dr. - proizvodnju plakara za šivaće mašine, televizore itd. - dovršavanje (kao što je tapaciranje stolica) - dovršavanje nameštaja (kao što je prskanje, farbanje, francusko poliranje i tapaciranje)

PROIZVODNJA PARKETA

Šifra delatnosti: 162200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju parketa od drveta, laminiranog parketa i traka.

REZANJE I OBRADA DRVETA

Šifra delatnosti: 161000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - obradu i rezanje drveta - testerisanje, struganje i obradu drveta mašinama - proizvodnju drvenih železničkih pragova - proizvodnju profilisanih drvenih proizvoda - proizvodnju nesastavljene drvene građe za patosiranje - proizvodnju drvene vune, drvnog brašna, cepki, iverja i dr. - sušenje drveta - impregnaciju ili hemijsku obradu drveta uz korišćenje zaštitnih sredstava ili drugih materijala

TRGOVINA NA MALO NAMEŠTAJEM, OPREMOM ZA OSVETLJENJE I OSTALIM PREDMETIMA ZA DOMAĆINSTVO U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 475900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo: - nameštaja za domaćinstvo - predmeta za osvetljenje - pribora za domaćinstvo, pribora za jelo, grnčarskih predmeta od gline i keramike, predmeta od stakla i porculana i dr. - predmeta od drveta, plute i pruća - neelektričnih aparata i opreme za domaćinstvo - muzičkih instrumenata i notnog materijala - električnih sistema za obezbeđenje sa alarmom, kao što su uređaji za zaključavanje, kase i sefovi, bez usluga ugradnje i održavanja - predmeta i opreme za domaćinstvo na drugom mestu nespomenutih

TRGOVINA NA VELIKO KANCELARIJSKIM NAMEŠTAJEM

Šifra delatnosti: 466500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge u trgovini na veliko koje se odnose na nameštaj za poslovne i proizvodne prostore.

TRGOVINA NA VELIKO NAMEŠTAJEM, TEPISIMA I OPREMOM ZA OSVETLJENJE

Šifra delatnosti: 464700 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko nameštajem za domaćinstvo - trgovinu na veliko tepisima - trgovinu na veliko opremom za osvetljenje

TRGOVINA NAMEŠTAJEM I OPREMOM ZA UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO

Šifra delatnosti: 464710 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA REPROMATERIJALOM ZA INDUSTRIJU NAMEŠTAJA

Šifra delatnosti: 467620 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »