Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

INFORMACIONE USLUŽNE DELATNOSTI NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTE

Šifra delatnosti: 639900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata aktivnosti informisanja na drugom mestu nepomenute, kao što su: - informativne usluge koje se daju preko telefona a uz pomoć računara - usluge traženja informacija za naknadu - usluge u vezi s novinskim isečcima (press clipping), itd.

KONSULTANTSKE DELATNOSTI U OBLASTI INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Šifra delatnosti: 620200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika.

OBRADA PODATAKA, HOSTING I SL.

Šifra delatnosti: 631100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti - specijalizovane hosting delatnosti kao što su veb hosting, multimedijalni servisi ili hosting aplikacija, pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja time-sharing resursa centralnog (mainframe) računara od strane korisnika - delatnost celokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izveštaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka

OSTALE USLUGE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Šifra delatnosti: 620900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su: - usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery) - instaliranje personalnih računara - usluge instalacije softvera

POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME

Šifra delatnosti: 951100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata popravku elektronske opreme kao što su računari, računske mašine i prateća oprema: - desktop, laptop, magnetni diskovi, čipovi i drugi ugrađeni elementi, optički diskovi (CD-R, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R), štampači, monitori, tastature, miševi, komandne palice, kuglice za računarske miševe, unutrašnji i spoljašnji računski modemi, namenski terminali, serveri, skeneri, čitači kartica, kacige za virtuelnu stvarnost, računarski projektori itd. Takođe obuhvata popravku i održavanje računarskih terminala kao što su bankomati (ATM), terminala za čitanje bar kodova (POS) i džepnih računara (PDA).

PROIZVODNJA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME

Šifra delatnosti: 262000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju i/ili sastavljanje računara svih vrsta, kao što su centralne jedinice, stoni računari, prenosni računari (laptopovi) i serveri, i računarske periferne opreme, kao što su oprema za skladištenje podataka, ulazne i izlazne jedinice (štampači, monitori, tastature i dr.). Računari mogu biti analogni, digitalni ili hibridni. Najčešći su digitalni računari i obavljaju sledeće: 1) Pamte program ili programe obrade, kao i podatke potrebne za trenutnu realizaciju programa 2) Mogu se programirati u skladu sa zahtevima korisnika 3) Izvode aritmetičke operacije koje odredi korisnik 4) Bez učešća ljudskog posredovanja izvode program obrade koji se od njih traži Analogni računari mogu simulirati matematičke modele i sadrže sve elemente analognog upravljanja i programiranja. Obuhvata proizvodnju: - stonih računara - centralnih jedinica - laptopova - pogonskih magnetnih diskova, flash drive uređaja i drugih uređaja za čuvanje podataka - optičkih diskova (npr. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) - štampača, monitora i tastatura - svih vrsta miševa, ručki za igrice i pribora, s pratećom kuglicom - računarskih terminala za posebne namene - servera - optičkih čitača, uključujući bar-kod skenere - čitača „pametnih“ kartica - kaciga za virtuelnu stvarnost - računarskih projektora (video-odašiljača) - računarskih terminala - višenamenske kancelarijske opreme koja služi za obavljanje dve ili više funkcija: štampanje, optičko čitanje, fotokopiranje i slanje faksova

RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE

Šifra delatnosti: 620100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika - projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija: sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve); aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve); baza podataka; web stranica - prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema

TRGOVINA NA MALO RAČUNARIMA, PERIFERNIM JEDINICAMA I SOFTVEROM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 474100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo u specijalizovanim prodavnicama: - računara i periferne opreme - konzola za video-igre - posebno izrađenog softvera, uključujući video-igre

TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM KANCELARIJSKIM MAŠINAMA I OPREMOM

Šifra delatnosti: 466600 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, osim računarima i računarskim perifernom opremom.

TRGOVINA NA VELIKO RAČUNARIMA, RAČUNARSKOM OPREMOM I SOFTVERIMA

Šifra delatnosti: 465100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko računarima i računarskom opremom - trgovinu na veliko softverima

UPRAVLJANJE RAČUNARSKOM OPREMOM

Šifra delatnosti: 620300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške.

WEB PORTALI

Šifra delatnosti: 631200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - rad na web sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku - rad na drugim web sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaje