Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

DRŽAVNA UPRAVA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

DELATNOST DRŽAVNIH ORGANA

Šifra delatnosti: 841100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - zakonodavnu i izvršnu vlast državnih organa na svim nivoima - vođenje i nadzor fiskalnih poslova: rad poreskih organa; naplatu carina i poreza i praćenje primene poreskih propisa - upravu carina - izvršenje budžeta i upravljanje javnim fondovima i dugovima: prikupljanje, naplaćivanje i kontrolisanje trošenja novca - upravljanje istraživačko-razvojnom politikom i fondovima namenjenim za te svrhe - upravljanje ekonomskim i društvenim razvojem i statističkim poslovima na svim nivoima

DELATNOST VATROGASNIH JEDINICA

Šifra delatnosti: 842500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - gašenje požara i zaštitu od požara - upravljanje redovnim i pomoćnim vatrogasnim brigadama za zaštitu od požara i njihov rad, gašenje požara, spasavanje ljudi i životinja, pružanje pomoći u civilnim nesrećama, prilikom poplava, u saobraćajnim nesrećama itd.

OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Šifra delatnosti: 843000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata finansiranje obaveznih programa socijalne zaštite i upravljanje njima: - zdravstveno osiguranje, osiguranje od povreda na radu i osiguranje nezaposlenih - penzijsko osiguranje - programi koji ublažavaju gubitak prihoda tokom porodiljskog odsustva, privremene nesposobnosti za rad, usled smrti supružnika itd.

OBEZBEĐIVANJE JAVNOG REDA I BEZBEDNOSTI

Šifra delatnosti: 842400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - upravljanje redovnim i rezervnim policijskim snagama i njihov rad, zatim rad lučkih, graničnih i obalskih straža i drugih specijalnih policijskih snaga, uključujući regulisanje saobraćaja i registraciju stranaca, kao i vođenje evidencije o uhapšenima - obezbeđivanje hitne nabavke u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća

POSLOVI ODBRANE

Šifra delatnosti: 842200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - upravljanje, nadzor i vođenje vojnih odbrambenih poslova za kopnene i vazdušne odbrambene snage kao što su: borbene snage kopnene vojske, vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane; inženjerske, saobraćajne, komunikacione, obaveštajne, materijalne, ljudske i druge neborbene snage i komande; rezervne i pomoćne snage odbrambenog sistema; vojna logistika (snabdevanje opremom, sredstvima, namirnicama i dr.); zdravstvena zaštita vojnog osoblja - upravljanje i vođenje civilnih odbrambenih snaga - sprovođenje plana za nepredviđene situacije i izvođenje vežbi u koje su uključene civilne ustanove i stanovništvo - upravljanje istraživanjima i razvojem koji su povezani sa odbranom, kao i fondovima namenjenim za te svrhe

SPOLJNI POSLOVI

Šifra delatnosti: 842100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - spoljne poslove, aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostranstvu ili pri međunarodnim organizacijama - rukovođenje službama za kulturu i informisanje namenjenim za širenje informacija i kulture izvan državnih granica - pružanje pomoći stranim zemljama bez obzira na to da li se pomoć upućuje preko međunarodnih organizacija - pružanje vojne pomoći stranim zemljama - upravljanje spoljnom trgovinom, međunarodnom finansijskom i tehničkom pomoći

SUDSKE I PRAVOSUDNE DELATNOSTI

Šifra delatnosti: 842300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - upravljanje sudovima i rad sudova za parnične, krivične, upravne, prekršajne i druge sudske postupke, kao i rad drugih pravosudnih organa, uključujući i javno tužilaštvo i zastupnika državnih organa, organa teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave - donošenje sudskih odluka i tumačenje zakona - upravljanje zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

UREĐENJE POSLOVANJA I DOPRINOS USPEŠNIJEM POSLOVANJU U OBLASTI EKONOMIJE

Šifra delatnosti: 841300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - državno upravljanje različitim ekonomskim oblastima i njihovo uređenje, uključujući i raspodelu subvencija: poljoprivreda, korišćenje zemljišta, energetika i rudarstvo, infrastruktura, saobraćaj i veze, ugostiteljstvo i turizam, trgovina na veliko i malo - upravljanje istraživanjima za unapređenje ekonomske delatnosti, upravljanje razvojem, kao i fondovima namenjenim za te svrhe - upravljanje nuklearnim objektima - upravljanje opštim poslovima u oblasti rada - primena mera regionalnog razvoja, npr. mere za smanjenje nezaposlenosti - poslovi akreditacije, utvrđivanje kompetentnosti organizacija za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti - poslovi standardizacije, donošenje, objavljivanje, preispitivanje i povlačenje standarda

UREĐIVANJE DELATNOSTI SUBJEKATA KOJI PRUŽAJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU, USLUGE U OBRAZOVANJU I KULTURI I DRUGE DRUŠTVENE USLUGE, OSIM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

Šifra delatnosti: 841200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - upravljanje državnim programima čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života pojedinaca: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport, rekreacija, životna sredina, stanovanje i socijalne usluge, upravljanje istraživanjima i razvojem u ovim oblastima i fondovima namenjenim za te svrhe - sponzorisanje kulturnih i rekreativnih delatnosti - raspodela donacija umetnicima - upravljanje programima za snabdevanje vodom za piće - upravljanje programima za prikupljanje i iznošenje otpada - upravljanje programima za zaštitu životne sredine - upravljanje stambenim programima