Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

PROIZVODI ZA KUĆNU I LIČNU UPOTREBU

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

KUĆNI LJUBIMCI, HRANA, OPREMA I PREPARATI ZA NEGU I ZDRAVLJE

Šifra delatnosti: 477620 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

POPRAVKA SATOVA I NAKITA

Šifra delatnosti: 952500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - popravku satova, budilnika i njihovih delova, npr. kućišta od svih vrsta materijala, pokretnih delova časovnika, hronometara itd. - popravku nakita

PROIZVODNJA IGARA I IGRAČAKA

Šifra delatnosti: 324000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - lutaka i odeće i pribora za lutke - figurina, modela likova iz igranih filmova, stripova itd. - muzičkih instrumenata-igračaka - igračaka u obliku životinja - karata za igru - elektronskih igara: video-igara, šahovskih igara i dr. - umanjenih modela, maketa i sličnih modela za zabavu, električnih vozova, setova za sastavljanje i dr. - igara na automatima koji se u rad puštaju ubacivanjem metalnog novca, bilijara, specijalnih stolova za kazino-igre i dr. - predmeta za zabavu na sajmovima, stonih i društvenih igara - igračaka na točkove koje mogu biti namenjene za jahanje, uključujući plastične bicikle i tricikle - slagalica i sličnih predmeta za zabavu

PROIZVODNJA IMITACIJE NAKITA I SRODNIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 321300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izradu: - veštačkih bisera i nakita od neplemenitih materijala - prstenja, narukvica, ogrlica i sličnih predmeta sačinjenih od osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima - nakita koji sadrži imitaciju dragog kamenja, imitaciju dijamanata, kao i sličnu proizvodnju metalnih narukvica za satove (osim od dragog kamena)

PROIZVODNJA METLI I ČETKI

Šifra delatnosti: 329100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - metli i četki, uključujući i one koje su sastavni delovi mašina, ručnih mehaničkih naprava za čišćenje podova, četki s resama i peruški, slikarskih četkica, valjaka i uložaka za bojenje i drugih četki i metli - četki za odeću, obuću, zube i ličnu higijenu

PROIZVODNJA MUZIČKIH INSTRUMENATA

Šifra delatnosti: 322000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - žičanih muzičkih instrumenata - klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući i automatski klavir - orgulja, uključujući i harmonijume i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima - harmonika i sličnih instrumenata, uključujući i usne harmonike - duvačkih instrumenata - udaraljki - elektronskih muzičkih instrumenata - muzičkih kutija, vašarskih orgulja, orgulja na parni pogon i dr. - delova i pribora za muzičke instrumente: metronoma, tonskih viljuški, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente i dr. - pištaljki, truba za pozivanje i drugih usnih duvačkih instrumenta za davanje zvučnih signala

PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PREDMETA

Šifra delatnosti: 321200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju obrađenih bisera - proizvodnju dragog i poludragog kamena, uključujući i proizvodnju industrijskog kvalitetnog kamena i sintetičkog i rekonstituisanog dragog i poludragog kamena - brušenje dijamanata - izradu nakita od plemenitih metala ili osnovnih metala prevučenih plemenitim metalima, nakita od dragog ili poludragog kamena, nakita od plemenitih metala u kombinaciji s dragim ili poludragim kamenom ili s drugim materijalima - proizvodnju kujundžijskih predmeta od plemenitih metala ili drugih metala prevučenih plemenitim metalima: posuđa (plitkog i dubokog), pribora za jelo, predmeta za toaletnu upotrebu, kancelarijskih predmeta, predmeta za religioznu upotrebu i dr. - izradu tehničke ili laboratorijske opreme od plemenitih metala (osim instrumenata i njihovih delova): sudova za topljenje, lopatica, anoda i dr. - izradu narukvica i kućišta za ručne satove, kutija za cigarete i dr. od plemenitih metala - graviranje na ličnim predmetima od plemenitih i neplemenitih metala

PROIZVODNJA OSTALIH PREDMETA

Šifra delatnosti: 329900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - zaštitne opreme: vatrogasne odeće; zaštitnih radnih pojaseva i drugih pojaseva za razne profesije; spasilačkih pojaseva od plute za vodu; zaštitnih kaciga od plastike ili metala; zaštitnih kaciga od metala i ostalih predmeta od metala za ličnu zaštitu; zapušača za uši i nos (za plivanje i zaštitu nosa); gas-maski - pera i olovaka svih vrsta, mehaničkih ili nemehaničkih - uložaka za olovke - žigova za pečatiranje ili numerisanje, ručnih aparata za štampanje ili izradu nalepnica, traka za pisaće mašine i jastučića za pečate - suncobrana i kišobrana, štapova za hodanje i sigurnosnih štapova - globusa - dugmadi, drikera, patent-zatvarača, nitni (velikih kopči) i dr. - upaljača - predmeta za ličnu upotrebu: lula za pušenje, češljeva, šnala, dezodoransa, vakuum-boca i drugih vakuum-posuda za ličnu upotrebu ili upotrebu u domaćinstvu, perika, veštačkih brada, veštačkih obrva, predmeta i igračaka za zabavu i dr. - sveća, svećnjaka, voštanica, veštačkog cveća, voća, venaca i dr. - krojačkih lutki, ručnih sita i rešeta, mrtvačkih kovčega itd. - korpi za cveće, buketa, venaca i sličnih artikala

PROIZVODNJA SPORTSKE OPREME

Šifra delatnosti: 323000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju sportske i atletske opreme (osim odevnih predmeta i obuće). Obuhvata proizvodnju sportskih predmeta i sprava i igre na otvorenim ili zatvorenim terenima (osim odeće i obuće), od bilo kog materijala: - tvrde i meke lopte i lopte na naduvavanje - reketa, štapova i palica za golf - skija, vezova i štapova za skije - skijaške obuće - dasaka za jedrenje - rekvizita za sportski ribolov, uključujući mreže - rekvizita za lov, alpinizam i dr. - sportskih rukavica od kože i sportskih pokrivki za glavu - bazena za plivanje i veslanje - klizaljki, koturaljki i dr. - lukova i samostrela - opreme za gimnastiku, fitnes, atletiku i dr.

TRGOVINA NA MALO IGRAMA I IGRAČKAMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 476500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo igara i igračaka od bilo kog materijala.

TRGOVINA NA MALO KNJIGAMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 476100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo knjiga iz svih oblasti.

TRGOVINA NA MALO MUZIČKIM I VIDEO ZAPISIMA U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 476300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo: - snimljenih muzičkih zapisa, audio-kaseta, kompakt-diskova i kaseta - video-traka i digitalnih video-zapisa

TRGOVINA NA MALO NOVINAMA I KANCELARIJSKIM MATERIJALOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 476200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata i prodaju na malo pribora za pisanje: olovaka, penkala, spajalica, papira i sl.

TRGOVINA NA MALO SATOVIMA I NAKITOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 477700 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 476400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo sportske opreme, pribora za ribolov, opreme za kampovanje, čamaca i bicikala.

TRGOVINA NA VELIKO BEBI OPREMOM, IGRAMA I IGRAČKAMA ZA DECU

Šifra delatnosti: 464910 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM PROIZVODIMA ZA DOMAĆINSTVO

Šifra delatnosti: 464900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko proizvodima od drveta, pruća, plute i sl. - trgovinu na veliko biciklima i delovima i priborom za bicikle - trgovinu na veliko proizvodima od papira, knjigama, časopisima i novinama - trgovinu na veliko predmetima od kože i priborom za putovanje - trgovinu na veliko muzičkim instrumentima - trgovinu na veliko igrama i igračkama - trgovinu na veliko sportskim predmetima, uključujući sportsku obuću kao što je obuća za skijanje

TRGOVINA NA VELIKO PORCULANOM, STAKLENOM ROBOM I SREDSTVIMA ZA ČIŠĆENJE

Šifra delatnosti: 464400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko porculanom i staklenom robom - trgovinu na veliko sredstvima za čišćenje

TRGOVINA NA VELIKO SATOVIMA I NAKITOM

Šifra delatnosti: 464800 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »